Diecézní centrum pro mládež - DCŽM Vesmír

DCŽM Vesmír

Základní info o DCŽM Vesmír

 • Nachází se na území obce Deštné v Orlických horách, katastru Jedlová.

 • Původně sudetská školička byla v době komunistického režimu přestavěna a rozšířena na rekreační areál Vesmír.

 • Od r. 1992 patří Královéhradeckému biskupství jako místo, kde mohou mladí lidé (někdy i rodiny) prožívat společné chvíle, dny, týdny.

 • Kdo na Vesmír může? Mladí lidé od 14 let. Výjimkami jsou víkendy pro teenagers – ty jsou od 12 let, a naopak některé akce jsou směřovány k mladým lidem od 15, či 16 let. Vždy je to uvedeno na zvacím plakátku.

Vesmír

Organizace života

 • V zařízení žijí členové stálého „vesmírného týmu“. V současné době 2 kněží a 4 mladí lidé (2 chlapci, 2 děvčata). Kněží jsou v týmu na období víceleté, laičtí členové týmu – chlapci, děvčata – na rok až dva.
 • Společně se snažíme především být stále živým společenstvím tím, že usilujeme o život podle Ježíšova nového přikázání vzájemné lásky mezi sebou …

 • … a toto společenství se snažíme rozšiřovat právě o vás, kdo na Vesmír jezdíte a přijíždíte – a to buď spontánně, nebo organizovaně, jako jednotlivci, nebo ve větším počtu.

tým

Nabídky

Na Vesmír můžete přijet kdykoli v průběhu roku. Doporučujeme ale předem zavolat, napsat (telefon, email, facebook, …).

 • Nabízíme možnost přijet jako společenství farnosti, vikariátu, či skupina biřmovanců, a nebo i jednotlivci – učit se na maturitu, na zkoušky.

 • Zveme ke společnému prožití Velikonoc a Silvestra,  což jsou nejvíce vyhledávané akce během roku.

 • Nabízíme tematické víkendy (animátoři – několik víkendů v roce, snowboard, běžkařský, sportovní všeobecně, víkendy zaměřené na různá témata …) a o letních prázdninách celé týdny (taneční, hudební, off-line, sportovní, týden identity …) a nebo možnost setkání pro určité věkové skupiny (teenagers, cetiletí – nad 20 let).

 • V období jarních prázdnin a 2 týdny o letních prázdninách nabízíme možnost společného pobytu i rodinám s dětmi (toto je ale omezeno kapacitou areálu).

 • DŮLEŽITÉ: Je možné přijet „jen-tak“, i když třeba probíhá předem organizovaná akce. Život Vesmíru je velmi variabilní a v tom je též jeho krása a my se těšíme na každého z vás.


Kontakt

Diecézní centrum života mládeže Vesmír

Jedlová 266

517 91 Deštné v Orlických horách

 

email: dczm.vesmir [at] gmail.com 

telefon: 777 589 830 (p. Tomáš Hoffmann)

Kontakt na konkrétní pracovníky DCŽM najdete ve složce Kontakty

 

Facebook                         Instagram                         Web

logo Vesmír

Fotoalbum

Fotogalerie

Diecézní setkání mládeže - online

Setkání

V sobotu 27.3. se uskutečnilo Diecézní setkání mládeže s královéhradeckým biskupem Janem Vokálem.

Akce na Vesmíru

Adorace a modlitby, Bohoslužby, Setkání

Fotky zachycují vzpomínky na akce pořádané na DCŽM Vesmír v letech 2019 a 2020.