Diecézní centrum pro mládež - Diecézní setkání mládeže 2021

Diecézní setkání mládeže 2021

Jako každý rok, tak i letos proběhlo Diecézní setkání mládeže  v sobotu před Květnou nedělí, konkrétně 27. 3. 2021

Setkání však bylo netradiční. Protože nebylo možné se sejít v  Hradce Králové, tak diecézko proběhne na úrovni vikariátů, farností nebo u vás doma. 

Připravili jsme pro vás video na téma "Když se Josef probudil ze spánku...", které si lze pustit na našem Youtube.  

VideoKalendář akcí

Na této stránce budete průběžně informováni o plánovaných akcích pro mládež, které pro vás chystá naše Diecézní centrum, Centrum života mládeže Vesmír a Křesťanský akademický klub Salaš.  Těšíme se na viděnou.

Akce

Kalendář akcí

Kdy:
Kde: Ve vikariátech a farnostech naší diecéze (místa budou upřesněna)

Diecézní setkání mládeže (ve vikariátech)

Diecézní setkání mládeže má v naší diecézi už dlouholetou tradici. Mládež se se svým biskupem scházela vždy v sobotu před Květnou nedělí v Hradci Králové. Na přání papeže Františka se však tato akce od roku 2021 přesouvá na sobotu před slavností Krista Krále.