Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Katedrální kapitula - Katedrální kapitula

Katedrální kapitula

při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové

Je sborovou právnickou osobou zřízenou bullou Super universas ze dne 10. listopadu 1664 papežem Alexandrem VII. za pražského arcibiskupa Arnošta kardinála Harracha. Je evidována Ministerstvem kultury ČR ve smyslu zákona 3/2002 Sb. v platném znění.

Statutárními orgány katedrální kapituly jsou probošt a děkan.

IČO: 64806634

Sídlo: náměstí Jana Pavla II. 50/2, 500 03 Hradec Králové

Věže katedrály Svatého Ducha
Pohled z Bílé věže na věže katedrály Svatého Ducha

Poslání

Kapituly mají práva a plní úkoly dané obecným právem a pověřením diecézního biskupa (kán. 503 a násl. CIC). Jsou společenstvím kněží, kterému přísluší konat slavnostnější bohoslužby v katedrálním nebo kolegiátním kostele.

Jde o samostatné právní subjekty. Jsou registrovány v rejstříku církevních právnických osob Ministerstva kultury ČR Praha ode dne 1. července 1994 na základě zákona 308/1991 Sb. o postavení církví a náboženských společností.

Členem Katedrální kapituly je kanovník penitenciář, který má ze svého úřadu řádné pověření zbavovat v oboru svátosti smíření nápravných trestů nastupujících bez rozhodnutí představeného, úředně nezjištěných, nevyhrazených Apoštolskému stolci, a to diecézány i mimo území diecéze, a také ty, kdo nejsou diecézány (kán. 508 CIC).


Kapitulní bohoslužby

Slavnostní nešpory spojené s eucharistickou adorací za účasti věřících se konají v katedrále Svatého Ducha o slavnostech Narození Páně, Vzkříšení Páně, Seslání Ducha Svatého a dále vždy na 1. neděli v měsíci v 17.30 hodin.

Dále jsou plánovány zpívané ranní chvály Velkého pátku a Bílé soboty za účasti věřících v 7.30 hodin.

Společné modlitby ranních chval rovněž otevřené účasti všech věřících se konají vždy v pondělí a ve čtvrtek v katedrále v 8.00 hodin.

Fotogalerie

Fotogalerie

Rozloučení s P. Miloslavem Šifflem

Jiné, Kalendář biskupů, Setkání

Rozloučení proběhlo v sobotu 20. února 2021 v 10.30 hod. v katedrále Svatého Ducha. Po 12.