Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Diecézní konzervátorské centrum - Restaurování

Restaurování

Restaurování evidovaných i neevidovaných movitých památek a uměleckořemeslných částí nemovitosti podléhá schválení biskupství.

Movité památky:

 • obrazy
 • sochy
 • pretiosa
 • paramenta
 • zvony
 • oltářní a varhanní architektura
 • aj.

Uměleckořemeslné části nemovitosti:

 • kamenosochařské prvky
 • nástěnné malby
 • dveře
 • vitraje
 • atd.

Správci farností jsou povinni uzavřít pro restaurátorské práce se zhotovitelem smlouvu o dílo (viz Dokumenty ke stažení).

Ke smlouvě je nutno doložit všechny požadované přílohy:

 • barevnou fotodokumentaci předmětu
 • restaurátorem podepsaný restaurátorský záměr
 • závazné stanovisko (jedná-li se o evidovanou kulturní památku, případně její součást)
 • restaurátorem podepsaný rozpočet
 • rozpis všech finančních zdrojů, včetně dotací, darů a podílu farnosti

Pokud je nezbytné uzavřít smlouvu se specifickými požadavky, kontaktujte Diecézní konzervátorské centrum na elektronické adrese: pamatky [at] bihk.cz, nebo na telefonním čísle: 495 063 673. Na stejné adrese můžete získat další potřebné informace a kontakty na restaurátory.

Jelikož je v současné době nejasný pohled na to, co je a co není kulturní památka, resp. její součástí, doporučujeme v problematických případech požádat o vyjádření územně příslušný Národní památkový ústav o specifikaci památkové ochrany.

Restaurování varhanního stroje je nutno konzultovat s diecézním organologem. Restaurování varhanních skříní podléhá shora uvedenému režimu.