Diecézní konzervátorské centrum

Lidé

Mgr. Jana Tauchmanová

vedoucí DKC
Telefon: 495 063 673, 731 604 740

Mgr. et Mgr. Michaela Erbenová

referentka DKC
Telefon: 495 063 673, 730 562 146