Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Diecézní konzervátorské centrum - Badatelské aktivity

Badatelské aktivity

Zájemci o povolení badatelské návštěvy sakrálních objektů ve vlastnictví farností královéhradecké diecéze, včetně pořízení dokumentace předmětů kulturního dědictví, případně publikování této dokumentace, jsou povinni v dostatečném předstihu podat řádně vyplněnou Žádost o povolení badatelské / publikační činnosti.

Žádost ve dvojím tištěném vyhotovení se předkládá na Biskupství královéhradecké, Diecézní konzervátorské centrum. Obecná lhůta k vyřízení žádosti je 30 dnů od podání.   

K žádosti je nutno připojit níže uvedené přílohy:

  • souhlas příslušné farnosti, do jejíž správy předmětná kulturní památka náleží (stačí kopie elektronické zprávy);
  • potvrzení o studiu či zaměstnání ve vědecké instituci, pro niž badatel dané téma zpracovává;
  • souhlas se zpracováním osobních údajů a protokol BOZP pro fotografa, pokud není totožný s žadatelem.

Upozorňujeme, že na nesprávně vyplněné žádosti, žádosti bez požadovaných příloh, žádosti bez souhlasu příslušné farnosti, a žádosti zaslané pouze elektronicky nebere Biskupství královéhradecké zřetel.

Zájemci o filmování v sakrálních objektech ve vlastnictví farností královéhradecké diecéze vyplní formulář Žádost o povolení k pořízení filmových záběrů, který elektronickou poštou zašlou na adresu: pamatky [at] bihk.cz. K žádosti je nutné připojit syžet / scénář dotčených scén v českém jazyce. V případě schválení žádosti bude se žadatelem uzavřena smlouva.

S dalšími dotazy se můžete obrátit elektronickou poštou na adresu: pamatky [at] bihk.cz; nebo telefonicky na číslo: 495 063 673.