Zprávy

Pamětní deska Karlu Otčenáškovi

Z diecéze

V Českém Meziříčí bude 23. královéhradeckému biskupovi instalována pamětní deska.

Biskup požehnal poutníky svatovojtěšskou relikvií

Z diecéze

Na tradiční pouť ke sv. Vojtěchovi připutovali poutníci do Libice nad Cidlinou v den jeho svátku 23.4.

Správci budovy - vhodné i pro manžele

Biskupství královéhradecké nabízí dvě pracovní místa pro provozovatele budovy s kancelářskými prostory a s ubytovací kapacitou 50 lůžek v Hradci Králové.

Svatovojtěšská pouť v Libici nad Cidlinou

Z diecéze

Biskup Jan Vokál bude celebrovat bohoslužbu v rodišti sv. Vojtěcha.

Mezinárodní konference Diecézní charity

Z diecéze

V Hradci Králové vrcholí první etapa projektu na téma Etický program DEKACERT.

Soutěž o knihu

Z diecéze

Věž s komínem je součástí kostela sv. Máří Magdaleny v Lázních Bohdaneč.

Biskup: Uchopit vzkříšení lze jen vírou

Z diecéze

Biskup Jan Vokál slavil s věřícími v katedrále Svatého Ducha bohoslužbu s připomínkou Zmrtvýchvstání Páně.

Bílá sobota

Z diecéze

Na Bílou sobotu zůstává církev na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení a smrti, a také o jeho sestoupení mezi mrtvé.

Velký pátek

Z diecéze

Na Velký pátek si připomínáme své zrození z Kristova boku, když umíral na kříži, a modlí se za všechny lidi.

Zelený čtvrtek

Z diecéze

Všichni kněží a jáhnové prožili dopoledne v katedrále Svatého Ducha společenství s diecézním biskupem Janem Vokálem, aby společně vstoupili do velikonočních dnů.

Výběrové řízení na místo ředitele v Kutné Hoře

Z diecéze

Biskupství královéhradecké vyhlásilo výběrové řízení na místo ředitele Církevního gymnázia v Kutné Hoře. Nástup od 1. září 2022.

Katechumeni se sešli s biskupem

Z diecéze

Po dvou letech se mohlo opět uskutečnit tradiční setkání.

Květná neděle 2022

Z diecéze

Diecézní biskup Jan Vokál vedl na Květnou neděli 10. 4. obřady v kapli sv. Klimenta a v katedrále Svatého Ducha.

Na Broumovsku vysadí les na počest sv. Vojtěcha

Z diecéze

Na Ostaši bude zasazeno 10 tisích nových stromů. Akce pod patronací Břevnovského kláštera.

Řeholní komunity v diecézním kalendáři 2023

Z diecéze

Které řeholní komunity žijí v královéhradecké diecézi a co se v řeholních domech vaří, se dozvíte ve stolním diecézním kalendáři pro rok 2023.