Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Fotogalerie

Skautské tábory v areálu u zámečku Vortové

Setkání

Skautské tábory jako první z plánovaných společných aktivit Biskupství a Diecézních lesů.

Oslavy svátku sv. Jakuba v Kutné Hoře

Setkání

Svatého Jakuba, patrona poutníků, ale také patrona farnosti, si připomněla Kutná Hora o víkendu 22. – 23. července.

Žehnání kříže v Chlístovicích

Jiné

V Chlístovicích byl požehnán kříž na kostel sv. Ondřeje, který farnost opravuje za pomoci Sionský kostelík z.s. Do báně na věži kostela byly uloženy také dokumenty či fotografie pro další generace.

Jáhenské svěcení v Ústí nad Orlicí

Bohoslužby

Biskup Josef Kajnek udělil jáhenské svěcení Janu Pecháčkovi.

Jubilea Mons. Josefa Sochy

Bohoslužby, Kalendář biskupů, Setkání

Papežský prelát a dlouholetý generální vikář oslavil ve svém rodišti své 80. narozeniny a také 50. výročí kněžského svěcení.

Diecéze má nového jáhna

Bohoslužby

Biskup Josef Kajnek vysvětil na jáhna biskupského ceremonáře Michala Šramka.

Biřmování v Dolní Dobrouči

Bohoslužby

V Dolní Dobrouči v neděli 25. června svátost biřmování biskup Mons. Josef Kajnek.

Žáci církevních škol se rozloučili se školním rokem

Bohoslužby

Bohoslužbu k ukončení školního roku Biskupského gymnázia sloužil královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál.

Senioři putovali za mír po východočeské svatojakubské cestě

Poutě

Po východočeské svatojakubské cestě se opět putovalo za mír. Druhá etapa cesty, pořádané Diecézním centrem pro seniory, směřovala z Meziměstí do Broumova.

Biřmování ve Skutči

Bohoslužby

Ve Skutči udělil v neděli 18. června svátost biřmování biskup Mons. Josef Kajnek.

Portugalský víkend na Vesmíru

Setkání

Portugalský víkend na Vesmíru prožili mladí, kteří se připravují na své světové setkání v Portugalsku.

Slavnost Těla a Krve Páně v Kutné Hoře

Bohoslužby

V neděli 11. června se v kostele sv. Barbory konala Slavnost Těla a Krve Páně. Poté následovalo tradiční eucharistické procesí.

Noc kostelů napříč diecézí

Adorace a modlitby, Setkání, Výstavy

V pátek 2. června 2023 během tradiční akce Noc kostelů již popatnácté otevřely své brány kostely, sbory a modlitebny křesťanských církví napříč Českou republikou.

Oslava 30 let založení Oblastní charity Nové Hrady u Skutče

Setkání

Ve středu 31. května se uskutečnila oslava 30 let založení Oblastní charity za účasti generálního vikáře Mons. Jana Paseky a biskupského vikáře pro diakonii Mons. Pavla Rouska.