Papežská misijní díla - Finanční dary

Finanční dary

Činnost PMD je zcela závislá na štědrosti dárců a vzájemné solidaritě. Je mnoho těch, kteří naši pomoc opravdu potřebují. Přispějte darem dle svých možností, žádný dar není malý. Děkujeme!

Může využít buď on-line platbu platební kartou, přispět převodem na účet, zaplatit složenkou nebo v hotovosti a to buď na jakékoliv pobočce UniCredit Bank v ČR nebo v Národní kanceláři do pokladny PMD.

Číslo účtu: 72540444/2700 (UniCredit Bank Czech Republic, a. s. – Hradec Králové)

Specifický symbol: číslo farnosti (najdete ho ZDE) nebo členské číslo
Variabilní symbol: účel daru (viz níže)

VS 999 Papežská misijní díla obecně
VS 10 Podpora základní světové misijní činnosti Církve, Misijní neděle
VS 30 Podpora bohoslovců v misiích
VS 40 Pomoc dětem v misiích
VS 321 Mešní intence misionářům.

Vždy se můžete se sami rozhodnout, na který úmysl dar zašlete. Pouze dary z Misijní neděle mají předem určený cíl, a to misijní činnosti Církve.