Papežská misijní díla - AKTUALITY

AKTUALITY

Misijní neděle 2021

"plakatMN"

Dne 24. října proběhne Misijní neděle s mottem: "Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli!" (Sk 4, 20). V kostelích proběhne tradiční sbírka na misie. V mnoha farnostech se pořádají také jarmarky pro misie. Pokud máte zájem o zaslání misijních materiálů nebo o uspořádání přednášky o misiích ve vaší farnosti, kontaktujte diecézní ředitelku PMD (Kontakt).

V záložce Ke stažení naleznete Náměty ke slavení Misijní neděle 2021 (Modlitební večer za misie, Sdílení nad Biblí - pro společenství, přímluvy a různé aktivity pro děti) a Poselství papeže Františka.


Misijní kalendář 2021: Zde jsem, mě pošli! (Iz 6, 8)

"kalendar2021"

V květnu roku 2022 si Papežská misijní díla připomenou hned dvojí významná výročí, a sice 200 let od založení Sdružení šíření  víry a 100 let od oficiálního založení Papežských misijních děl. V témže roce se očekává také beatifikace zakladatelky PMD Pauline Jaricot. Všechny tyto významné milníky reflektuje Misijní kalendář na rok 2022, a to prostřednictvím fotografií vztahujících se jak k Dílu šíření víry, tak k samotné Pauline.  Význam jejího působení v církvi připomíná v úvodním slově diecézní ředitelka PMD pro pražskou arcidiecézi sestra Angelika.

Fotografie z různých koutů světa i z České republiky jsou doprovázeny biblickými citáty.  Kalendář má jako obvykle jmenné a liturgické kalendárium s dostatkem místa pro vaše poznámky. Najdete v něm i přehled na rok 2023. Součástí je vložená složenka a QR kód pro rychlou platbu.


logo

Papežská misijní díla pro vás připravila "balíček" pro vykonání misijní pouti k Panně Marii. Může se na ni vydat jak rodina, tak společenství nebo i jednotlivci.

Jak postupovat?

Stáhnete si návod - buď verzi pro mobil či tablet
(misijni_putovani_a6_mobil.pdf), nebo verzi pro tisk  (misijni_putovani_tisk.pdf), kterou oboustranně vytisknete a nastříháte na kartičky. 

V návodu  na vás čekají čtyři příběhy dětí z různých zemí, kde pomáhají Papežská misijní díla. Ke každé zemi se vztahují aktivity – kontemplativní, informativní a tvořivé – díky kterým si vlastní mariánskou pouť obohatíte o misijní rozměr. Můžete se rozhodnout, zda si projdete všechny nabízené aktivity nebo třeba jen ty duchovní.. to už bude na vás. Většinu aktivit bude možné vykonat během poutě, některé však jsou až "na doma" – takto můžete v pouti „pokračovat“ i ve vašich domovech. Plnění úkolů je spojeno s rozkrýváním tajenky.

Kam putovat?

Místo, kam chcete pouť vykonat, si můžete sami vybrat na této mapce s mariánskými místy po celé České republice. Samozřejmě si můžete vybrat i jiný cíl poutě.

Budeme velmi rádi, když s námi budete sdílet fotky či videa z vašeho putování na FB skupině Misijní putování.

misijni putovani

38. Národní rada PMD


Ve čtvrtek 29. 4. 2021 se v online prostředí sešla Národní rada Papežských misijních děl ČR. Národní ředitel Leoš Halbrštát zmínil, že v roce 2020 bylo největším finančním problémem zrušení tradiční sbírky na misie, která se koná vždy na Misijní neděli, tedy třetí říjnovou neděli. Menší částku se podařilo vybrat jiným způsobem, nicméně místo 16 mil. z roku 2019 se v roce 2020 vybraly pouhé 3 miliony. V této části zaznělo důležité připomenutí, že v době pandemie také lidé v misijních zemích trpí více než dříve, a proto také potřebují více finanční i duchovní podpory.
Kvůli nízkému rozpočtu na rok 2021 musí být letos redukováno vydávání nových misijních materiálů a je výrazně omezena tvorba dalších dílů Missio magazínu v TV Noe.
Během rady bylo připomenuto, že je možné využívat intencí v misijních zemích. Kněží v některých našich farnostech mají problém odsloužit všechny intence a kněží v misiích je rádi odslouží a navíc jim to i finančně pomůže.
Národní ředitel dále vyzdvihl skutečnost, že v mnoha farnostech se v uplynulém roce konaly menší akce na podporu misií pandemii navzdory. Všem těmto farnostem i dárcům srdečně děkujeme.
Závěrem proběhla diskuze o aktuálním dění v PMD. Od začátku roku 2021 se začali pracovníci Papežských misijních děl ČR pravidelně scházet k online setkáním, jejichž výsledkem byla například Misijní postní modlitba nebo Misijní pouť k Panně Marii.
 


Rozhovor se salesiánským dobrovolníkem

Poslechněte si svědectví Ondřeje Škvařila, který v listopadu 2020 vyjel na rok do Zambie jako dobrovolník salesiánské asociace SADBA.

Salesiánská asociace Dona Boska (zkráceně SADBA) vznikla v roce 2005 a jejím hlavním posláním je pomáhat znevýhodněným dětem a mládeži ve světě. Primární náplní je školení dobrovolníků, kteří jsou po roce příprav vysláni do celého světa a poskytují zde smysluplné využití volného času, vzdělání, svůj čas a lásku všem dětem a mladým lidem, kteří navštěvují salesiánská střediska. 

Svědectví Ondřeje si můžete pustit ZDE.


Misijní postní aktivita (s almužnou)

zambie_bohoslovci

V postní době jsme vyzýváni, abychom si něco odřekli, více se modlili a mysleli na ty, kteří se bez naší pomoci neobejdou. Zapojte se s PMD do postní modlitební aktivity, která se nese v duchu slov, kterými Bůh volal na sv. Františka z Assisi, když se modlil v kostelíku sv. Damiána: "Jdi obnov můj dům a získávej lid!" .

 

JAK SE ZAPOJIT?

ALMUŽNA

Během postu můžete odkládat finanční dary a následně je věnovat africkým bohosloveckým seminářům na formaci nových kněží. Kněz je pro mnoho nemocných či zoufalých lidí první osobou, na kterou se v misiích obracejí. Při krizových situacích hledají prvotní naději, útěchu a jistotu právě u řeholníků a kněží.

MODLITBA

a) V záložce Ke stažení si stáhněte 2 přílohy (Postní modlitební aktivita - kříž, texty), vytiskněte si je a použijte k postní kontemplaci. (Pro období od 17.2. do 3.4.)

b) nebo si objednejte vytištěné materiály z Národní kanceláře - bude vám zaslán kontemplativní kříž vytištěný na pevnějším papíře, modlitební texty a informace o misijním projektu.

Za všechny, kteří se k postní modlitbě s almužnou přidají, bude v zambijském semináři sv. Dominika během velikonočních svátků odsloužena mše svatá.


Nový postní materiál pro děti

Národní kancelář PMD vydala nové Postní misijní kalendáře pro děti plný obrázků a úkolů. Začíná Popeleční středou 17. února 2021 a končí Velikonoční nedělí 4. dubna. 

Kalendář je vhodný pro práci s dětmi v rodině, v hodinách náboženství, v Misijním klubku, ve farnosti a každý dospělí může úkol upravit podle věku dítěte a potřeby. V postním kalendáři jsou opět připomínány závazky mladých misionářů zapojených v Papežském misijním díle dětí, kterými jsou každodenní modlitba za misie, šetření Misijního bonbónku a zapojování do tradičních aktivit Papežských misijních děl, jakým je např. Misijní jarmark. Dětem můžete úkoly rozšířit i o texty nedělních evangelií liturgického cyklu B a pohovořit s dětmi o symbolech velikonoční doby

Kalendáře najdete v záložce KE STAŽENÍ v části POSTNÍ DOBA.


Missio magazín - únor 2021

S krásami i bolestmi vnitrozemského státu jižní Afriky vás seznámí dokument o Zambii. Tamní seminář sv. Dominka v Lusace byl vybrán jako projekt měsíce. Aktuální informace z jezuitské misie v jihoamerické Guyaně přinese telefonický rozhovor – o slovo se přihlásí P. Britto Arockiam SJ z Georgetownu. Věnovat se budeme také čerstvé statistice zabitých misionářů v uplynulém roce a vyhlásíme postní duchovní aktivitu na podporu bohoslovců. V animované rubrice „Můžu se zeptat“ se malý František tentokrát dozví, co znamená „něco si odřeknout“.
Premiéra pořadu je v neděli 14. února ve 20.05 na Televizi Noe.

zambie

 


Nový Missio magazín - od ledna 2021

Papežská misijní díla připravila pro diváky Televize Noe nový, pestřejší Missio magazín. Dvacetiminutový pořad v úvodu představí jednu ze zemí, kam směřuje pomoc českých dárců a konkrétní misijní projekt. Aktuální informace a dění v zahraničí přiblíží telefonát do misií. Zajímavosti z domova zprostředkuje reportáž z misijních aktivit v našich diecézích. Novinkou měsíčníku bude původní animovaná rubrika s názvem „Můžu se zeptat?“ věnovaná především dětem, která jim jednoduchou hravou formou nabídne krátkou katechezi. Pořadem provází známá tvář moderátorky Kateřiny Rýznarové.

muzu_se_zeptat
Lednová díl přiblíží divákům základní informace o Guyaně a o tom, jak Papežská misijní díla v této jihoamerické zemi pomáhají. V telefonickém spojení představí Marie Misařová misijní stanici Talitha Koum pro děti s autismem v africkém Burundi. Kamera zavítá také do Husova sboru v Žamberku a přinese živé svědectví o konkrétní spolupráci mezi křesťany. Animované okénko s názvem „Můžu se zeptat“ se pokusí odpovědět dětem na otázku „Co je to Misijní klubko“.

Pomáháme v 21 zemích světa

mapa_PMD
Spolu s dárci z České republiky pomáháme v 21 zemích světa.


Nejnovější Missio magazín - na TV Noe:

Květen 2021 - Malawi, telefonát do Mexika, pozvání k Misijnímu putování k Panně Marii, "Co znamená slovo ´Misijní´?"

Záznamy starších dílů Missio magazínu:

Únor 2021 - Zambie, telefonát do Guyany, martyrologie, postní modlitební aktivita, "Co to znamená něco si odřeknout?"

Leden 2021 - Guyana, telefonát do Burundi, reportáž z Husova sboru v Žamberku, "Co je to Misijní klubko?"

Červen 2020 - 2. speciál o situaci epidemie koronaviru v misijních zemích

Květen 2020 - 1. speciál o situaci epidemie koronaviru v misijních zemích

Akce

Kalendář akcí

Kdy: -
Kde: Jednotlivá místa lze nalézt na mapě: https://1url.cz/rKJ7e

Misijní putování k Panně Marii