Diecézní centrum pro seniory

Lidé

PhDr. Veronika Čepelková

vedoucí centra pro seniory
Telefon: 495 063 661, 737 215 328

Eliška Kopecká

odborný/á pastorační referent/ka
Telefon: 495 063 661

Mgr. Irena Zbrojová

odborný/á pastorační referent/ka
Telefon: 495 063 430, 734 435 360