Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Diecézní biskup ve farnostech

Biřmování v Červeném Kostelci

Diecézní biskup ve farnostech

V Červeném Kostelci v neděli 29.5. udělil svátost biřmování 51 biřmovancům diecézní biskup Jan Vokál. Ač by se zdálo, že počet biřmovaných je vysoký, v Červeném Kostelci tento počet není neobvyklý.

Žehnání varhan v Opočně

Diecézní biskup ve farnostech

V sobotu 23.4. zavítal diecézní biskup Jan Vokál do opočenské farnosti, aby se s věřícími potkal při žehnání zrekonstruovaných varhan ve farním kostele.

 

Svatovojtěšská pouť 2022

Diecézní biskup ve farnostech

Kostel plný poutníků přivítal královéhradeckého biskupa v rodišti svatého Vojtěcha. Po slavnostní bohoslužbě se vydalo procesí na bývalé Slavníkovské hradiště, kde se  všichni přítomní modlili za nová kněžská a řeholní povolání.

Biskup Jan požehnal Křížovou cestu v Kameničkách

Diecézní biskup ve farnostech

Návštěva ČM Fatimy v Koclířově

Diecézní biskup ve farnostech

Vrcholem národní synody WAF - Fatimského apoštolátu v ČR byla po pontifikální Mši svaté, kterou s biskupem královéhradeckým Janem Vokálem koncelebrovali generální vikář Mons.

Biskup Jan se sešel s řeholníky a řeholnicemi v Želivě

Diecézní biskup ve farnostech

Řád premonstrátů slavil v loňském roce 900 let od založení řádu sv. Norbertem.

Biřmování v Klášterci nad Orlicí

Diecézní biskup ve farnostech

Biskup Jan Vokál udělil 21.11. svátost křtu a svátost biřmování ve farním kostel Nejsvětější Trojice. 

Biřmování v Poličce

Diecézní biskup ve farnostech

V kostele sv. Jakuba Staršího v Poličce udělil královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál svátost biřmování 16 biřmovancům.

Biskup Jan zahájil akademický rok v Hradci Králové

Diecézní biskup ve farnostech

Slavnostní bohoslužba k zahájení nového akademického roku za účasti královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála.

Výuka v nových učebnách a laboratořích začíná

Diecézní biskup ve farnostech

Boční trakt Biskupského gymnázia v Hradci Králové požehnal diecézní biskup Jan Vokál.

Zahájení školního roku na církevních školách v diecézi

Diecézní biskup ve farnostech

Bohoslužby na zahájení školního roku 2021/2022.

1. září 9:30, Hradec Králové, katedrála Svatého Ducha

Svatovavřinecká pouť na Sněžce

Diecézní biskup ve farnostech

Několik stovek poutníků připutovalo na tradiční bohoslužbu na nejvyšší hoře  České republiky.  Tentokrát vedl bohoslužbu polský biskup, který se nedávno ujal vedení polské diecéze na druhé straně Sněžky od ČR.

Projekt Capelinhy pro východní Evropu zahájen

Diecézní biskup ve farnostech

Biskup Jan Vokál a biskup Tomáš Galis požehnali kopii sochy Panny Marie Fatimské.

Významný den pro koclířovskou Fatimu

Diecézní biskup ve farnostech

Žilinského biskupa Tomáše Galise a správce poutního Sanktuária Božího Milosrdenství na hoře Butkov Antona Barcíka uvítá v sídle Českomoravské Fatimy v Koclířově u Svitav diecézní biskup Jan Vokál.

Biskup Jan slavil den prarodičů a seniorů

Diecézní biskup ve farnostech

Světový den prarodičů, který stanovil papež František, oslavil s věřícími v katedrále Svatého Ducha také biskup Jan Vokál.