Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Církevní školy - Úvod

Úvod

Církevní školy jsou zřizovány církevními institucemi a patří do kategorie nestátních škol. Jsou určeny dětem bez rozdílu vyznání. Školní vzdělávací program církevních škol je obohacen o výuku etiky, náboženství či religionistiky.

Církevní školy
Církevní školy

Ke každé škole je ustanoven spirituál – kněz, který vyučuje náboženství a věnuje se žákům i učitelům, kteří o to projeví zájem. Snahou zřizovatele církevních škol je nejen vzdělávat, ale také předávat morální hodnoty založené na křesťanských principech. Na církevních školách žáci i jejich rodiče nejčastěji oceňují vstřícnou atmosféru, bezpečné prostředí a kvalitní vztahy.

Církevní školy zřízené Biskupstvím královéhradeckým jsou řízeny prostřednictvím Odboru církevního školství.

Celkový přehled o církevním školství v České republice získáte na stránkách České biskupské konference - https://www.cirkev.cz/skolstvi

Školy zřizované Biskupstvím královéhradeckým

Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové
Církevní gymnázium v Kutné Hoře
Církevní základní škola Borohrádek

Školy zřizované jinými církevními subjekty
Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči (zřizovatel Suverénní řád maltézských rytířů)
Církevní mateřská škola svatého Jakuba v Kutné Hoře (zřizovatel Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora)

Soukromé ubytovací zařízení pro studentky
Salesiánský domov mladých (zřizovatel FMA - Dcery Panny Marie Pomocnice/sestry salesiánky)


Školy zřizované Biskupstvím královéhradeckým

Biskupské gym., CZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové

http://www.bisgymbb.cz/

Církevní gymnázium v Kutné Hoře

https://www.cgym-kh.cz/

Církevní ZŠ Borohrádek

https://www.czsborohradek.cz/

 

Školy zřizované jinými církevními subjekty

Gym. Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

https://www.gymskutec.cz/

Církevní MŠ svatého Jakuba v Kutné Hoře

https://cmsjakub.cz/

 

Soukromé ubytovací zařízení pro studentky

Salesiánský domov mladých

https://www.sdmhk.cz/