Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Biskupská knihovna - Trautmannsdorfská knihovna

Trautmannsdorfská knihovna

Koncem roku 2004 započalo celkové restaurování Trautmannsdorfské knihovny. Knihovní fond byl deponován v archívu a mobiliář včetně centrální sochy, obrazů, ozdobných prvků rozebrán a transportován do ateliéru. Celodřevěná barokní část knihovny je z masivního dubu, který byl překryt nepůvodním fládrem a doplněn fragmenty z pozdějších oprav. V několika partiích byla patrná rozestouplá místa vlivem zhroucené konstrukce knihovny. Na mnoha místech chyběly obvodové ozdobné lišty. Sloupy knihovních skříní byly v pozdější době překryty druhotným fládrem a zdobné prvky včetně řezaných rámů obrazů byly též v minulosti přetřeny bronzem. Zadní stěny knihovny provedené z měkkého dřeva byly rozestoupeny a napadeny plísněmi a dřevokazným hmyzem. Značný restaurátorský zásah vyžadovali též obrazy včetně rámů a socha sv. Benedikta.

Celkový dohled nad rekonstrukčními  pracemi prováděl akademický malíř Roman Ševčík ve spolupráci s restaurátorkou Patricií Ševčíkovou a Milanem Gabrielem. Průběh prací byl konzultován se odbornými pracovníky památkové péče. Po odstěhování mobiliáře a prken podlahy byly zjištěny statické nedostatky, které vyžadovaly zpevnění zdiva ocelovými sponami. Stavební úpravy se týkaly hlavně provedení nových elektroinstalací a rozvodu médií k novým klimatizačním  jednotkám. Byla kompletně vybourána  dřevěná podlaha, vyměněna podlahová konstrukce a původní prkna podlahy přebroušena a ošetřena. Stropní konstrukce zůstaly zachovány.

Slavnostní otevření nově zrestaurované knihovny proběhlo v únoru 2006 za účasti zástupců církve, ministerstva kultury, Královéhradeckého kraje, Magistrátu města Hradec Králové a dalších významných osobností.

Pod cihlové klenby v ocelových nosičích byl po odizolování vložen nový pohled v klasickém provedení opatřený kvalitní štukovou omítkou a štukatérskou výzdobou. Nově bylo vyřešeno osvětlení knihovny šetrnějším nasvícením stropního pohledu skrytými svítidly.  Okna byla opatřena vitrážovými skly. V průčelí byl nainstalován nově zrestaurovaný zarámovaný obraz Karla Škréty Svatá rodina se sv. Karlem Borromejským a sv. Františkem.

knihovna