Fotogalerie

Ukončení školního roku 2020/21 v katedrále Svatého Ducha

Bohoslužby, Kalendář biskupů

Církevní základní škola Jana Pavla II. v Hradci Králové zakončila letošní školní docházku s diecézním biskupem Janem Vokálem.

Požehnání Poutního domu na Hoře Matky Boží

Kalendář biskupů, Setkání

Zrekostruovaný a rozšířený Poutní dům v areálu kláštera Hora Matky Boží u Králík požehnal v pondělí 28.6. královéhradecký biskup Jan Vokál.

Svěcení zvonů v Hlinsku

Bohoslužby, Kalendář biskupů, Setkání

Svěcení dvou zvonů v děkanském kostele Narození Panny Marie se stalo součástí farního dne.

Apoštolský nuncius v Poličce

Bohoslužby

V neděli 20.6. zavítal na pomezí Čech a Moravy, do Poličky, vatikánský velvyslanec J.Ex. Charles D. Balvo.

Maturitní vysvědčení z BIGY předány

Setkání

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové byly předány maturitní vysvědčení studentům Biskupského gymnázia v Hradci Králové.

Slavnost Těla a Krve Páně v Kutné Hoře

Bohoslužby

Po mši svaté se rozezněl zvon Barbora a vyšel průvod ke kapli, která je zasvěcena právě Božímu Tělu.

Trojí požehnání Broumovsku

Bohoslužby

Kardinál Dominik Duka a arciopat břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek děkovali na Broumovsku za dosavadní opravy broumovské skupiny kostelů.

Slavnost Těla a Krve Páně v Hradci Králové

Adorace a modlitby, Bohoslužby, Kalendář biskupů

Eucharistický průvod z katedrály Svatého Ducha do kostela Nanebevzetí panny Marie.

Noc kostelů, Kutná Hora

Adorace a modlitby, Setkání

Ohlédnutí za Nocí kostelů v Kutné Hoře.

Slavnost Seslání Ducha Svatého, Hradec Králové

Bohoslužby, Kalendář biskupů

V katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové udělil královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál svátost biřmování.

Diecézní poutní centrum a mariánské procesí

Poutě

Závěr mariánského měsíce května, v sobotu 29. 5. byl ve znamení mariánské putování Prahou.

Noc kostelů, Pardubice

Setkání

Komentovaná prohlídka kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích.

Noc kostelů na kole, Chrudim

Setkání

Novinkou letošní Noci kostelů bylo putování na kolech po okolních kostelích, kaplích či zvoničkách.

Noc kostelů Skuteč a Janovičky

Setkání

Velký zájem byl o soutěžní výstavu fotografií s námětem sakrálních staveb na Skutečsku. Zúčastnilo  se jí na 30 autorů.

Noc kostelů, Žíreč

Setkání

Zvony zazněly i v Domově sv. Josefa