Římskokatolická farnost – děkanství Polná


Duchovní správa
Mons. Mgr. Zdeněk Krček (děkan - spravuje farnost)
P. Mgr. Jan Ladislav Novák, OPraem. (výpomocný duchovní)
Jan Kunc (trvalý jáhen - ustanovený ke službě)
Bc. Vlasta Klementová (pastorační asistentka)
Adresa sídla

Husovo náměstí 14
588 13 Polná

IČO: 62797557

Číslo farnosti: 828302

Telefon
567 212 139
E-mail
rkf.polna@dihk.cz
farapolna@centrum.cz
Web
http://www.farnostpolna.cz
Vikariát
Vikariát Havlíčkův Brod