ThLic. Ing. Jiří Heblt


Telefon
777 572 525
495 215 083
E-mail
heblt.jiri@dihk.cz
heblt@centrum.cz
rkf.hk.pouchov@dihk.cz
Web
http://www.pouchov.farnost.cz
Svěcení
kněz

Ustanovení a funkce

Hradec Králové - Pouchov
farář - spravuje farnost
Lochenice
administrátor excurrendo

Diecézní a další funkce

biskupský delegát pro trvalé jáhny
člen sboru poradců (konzultorů)
člen kněžské rady
vyučuje na PdF UHK v Hradci Králové