ThLic. Ing. Jiří Heblt


Telefon
777 572 525
469 622 029
E-mail
heblt.jiri@dihk.cz
heblt@centrum.cz
rkf.chrudim@dihk.cz
farnost@farnost-chrudim.cz
Web
http://www.farnost-chrudim.cz
Svěcení
kněz

Ustanovení a funkce

Chrudim
arciděkan - spravuje farnost
Vejvanovice
administrátor excurrendo

Vikariátní funkce

Vikariát Chrudim
okrskový vikář

Diecézní a další funkce

biskupský delegát pro trvalé jáhny
člen sboru poradců (konzultorů)
člen kněžské rady
vyučuje na PdF UHK v Hradci Králové