ThLic. Vladislav Brokeš, Ph.D.


Telefon
731 402 221
465 523 564
E-mail
brokes.vladislav@dihk.cz
vladislav.brokes@gmail.com
rkf.ustinadorlici@dihk.cz
Web
http://www.farnostuo.cz
Svěcení
kněz

Ustanovení a funkce

Ústí nad Orlicí
děkan - spravuje farnost
České Libchavy
administrátor excurrendo
Dolní Libchavy
administrátor excurrendo
Řetová
administrátor excurrendo
Sopotnice
administrátor excurrendo

Vikariátní funkce

Vikariát Ústí nad Orlicí
okrskový vikář
Vikariát Ústí nad Orlicí
kaplan pro mládež

Diecézní a další funkce

člen sboru poradců (konzultorů)
člen kněžské rady