Zprávy

Biskup Jan vysvětí trvalé jáhny

Z diecéze

Velkou slavností svěcení zakončí svoji tříletou formaci 16.10. dvanáct ženatých mužů.

V aktuálním Adalbertu o trvalém jáhenství

Z diecéze

Říjnový Adalbert je věnován především tématu trvalého jáhenství. V říjnu přijme v katedrále Svatého Ducha dvanáct mužů jáhenské svěcení.

V rodišti Karla Otčenáška bude pamětní deska

Z diecéze

Spolek Saeculum připravuje realizaci pamětní desky pro České Meziříčí.

Příprava na manželství společně

Z diecéze

Pro ty, kteří plánují přijmout svátost manželství, nabízíme možnost společné přípravy.

Diecézní část biskupské synody o synodalitě v církvi

Z diecéze, Synoda 2021

Biskup Jan Vokál zahájí v neděli 17.10. diecézní část celosvětové synody.

Apoštolát modlitby - říjen

Z Vatikánu, Apoštolát modlitby

Přidejte se svými modlitbami ke Světovému apoštolátu modliteb.

Apoštolský nuncius seniorům: Vysoký věk je Božím požehnáním

Z diecéze

Mons. Charles D. Balvo, papežský vyslanec v České republice, zavítal v pátek 1.10. na Diecézní setkání seniorů v Hradci Králové.

Do kostela může každý. Jaká omezení platí aktuálně?

Česko, Covid 19

Zde najdete, jaká opatření aktuálně platí při Mši svaté a při farních aktivitách od 30. 9. 2021.

Broumovské diskuse na téma Hodnoty a společnost

Z diecéze

Již 8. Broumovské diskuse bude ve dnech 3.- 6. listopadu hostit broumovský klášter.

Celostátní Den Charity

Z diecéze, Česko

Zúčastnit se ho můžete i v královéhradecké diecézi.

Senát ČR ocenil P. Tomáše Petráčka

Z diecéze, Česko

Stříbrnou medaili Senátu České republiky obdržel spolu s dalšími čtrnácti osobnostmi také kněz Královéhradecké diecéze.

Zemřel R. D. JUDr. Jan Mařík

Z diecéze

V pátek dne 24. září zemřel v Kutné Hoře kněz Olomoucké arcidiecéze R. D. JUDr. Jan Mařík, který žil na odpočinku v královéhradecké diecézi.

Výstava o zaniklém litomyšlském biskupství

Z diecéze

Ve Státním okresním archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli probíhá výstava s názvem Listiny litomyšlského biskupství.

Diecézní setkání mládeže 2021

Z diecéze

Téma: Mládenče, pravím Ti, vstaň!

V diecézních lesích proběhla mezinárodní soutěž

Z diecéze

Diecézní lesy Hradec Králové byly spolupořadateli soutěže loveckých psů z USA, Nizozemí, Polska a České republiky.