Zprávy

Biskup Jan zahájil diecézní část celosvětové synody

Z diecéze, Synoda 2021

Slavnostní bohoslužbou v katedrále Svatého Ducha otevřel v neděli 17.10. diecézní biskup Jan Vokál synodální proces v královéhradecké diecézi.

Dvanáct mužů přijalo v katedrále Svatého Ducha jáhenské svěcení

Z diecéze

Biskup Jan Vokál udělil v sobotu 16.10. svěcení ženatým mužům. Stali se tak trvalými jáhny.

Česká biskupská konference v Krkonoších

Z diecéze, Česko

Na Erlebachově boudě se sejdou biskupové na 128. plenárním zasedání.

Trvalé jáhenství - dar pro církev

Z diecéze

Už sobotu 16.10. přijme dvanáct mužů v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové jáhenské svěcení.

Zemřel jáhen Ing. Josef Jinoch

Z diecéze

Jáhen pardubické farnosti zemřel po delší nemoci v úterý dne 12. října 2021 ve věku 78 let.

Pouť rodičů, kteří přišli o dítě

Z diecéze

Zváni jsou všichni rodiče, sourozenci, prarodiče, tety, strýčkové dětí, které odešly do nebe a všichni, kteří se nějakým způsobem v životě setkali se smrtí miminka.

Sociální pracovník/pracovnice Domova pro matky s dětmi

Oblastní Charita Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Sociální pracovník/pracovnice Domova pro matky s dětmi

Svatý otec František zahájil Synodu

Z Vatikánu, Synoda 2021

Papež: Synoda znamená jít společně po stejné cestě.

Biskupové k synodálnímu procesu

Česko, Synoda 2021

Čeští a moravští biskupové zvou věřící k účasti na Synodě 2021 - 2023.

Biskup Jan vysvětí trvalé jáhny

Z diecéze

Velkou slavností svěcení zakončí svoji tříletou formaci 16.10. dvanáct ženatých mužů.

V aktuálním Adalbertu o trvalém jáhenství

Z diecéze

Říjnový Adalbert je věnován především tématu trvalého jáhenství. V říjnu přijme v katedrále Svatého Ducha dvanáct mužů jáhenské svěcení.

V rodišti Karla Otčenáška bude pamětní deska

Z diecéze

Spolek Saeculum připravuje realizaci pamětní desky pro České Meziříčí.

Příprava na manželství společně

Z diecéze

Pro ty, kteří plánují přijmout svátost manželství, nabízíme možnost společné přípravy.

Diecézní část biskupské synody o synodalitě v církvi

Z diecéze, Synoda 2021

Biskup Jan Vokál zahájí v neděli 17.10. diecézní část celosvětové synody.

Apoštolát modlitby - říjen

Z Vatikánu, Apoštolát modlitby

Přidejte se svými modlitbami ke Světovému apoštolátu modliteb.