Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Zasvěcené osoby na setkání s diecézním biskupem


Z diecéze
Datum:

Na Hromnice se opět v katedrále Svatého Ducha vytvořilo společenství těch, kdo darovali Bohu své životy.

Svátek Uvedení Páně do chrámu, který připadá každoročně na 2. února, je v římskokatolické církvi slaven jako Den povolání k zasvěcenému životu. Tento liturgický svátek připomíná Ježíšovo zasvěcení v chrámu, a proto papež Jan Pavel II. jeho oslavu spojil s těmi, kdo v církvi zasvětili svůj život službě Bohu i bližním.

Během tohoto svátku se zasvěcené osoby (ti, kteří se Bohu zasvětili sliby v řeholních společenstvích, sekulárních institutech i mimo ně) pravidelně scházejí se svými diecézními biskupy. Při společné bohoslužbě děkují za dar svého povolání, obnovují svoje zasvěcení a povzbuzují se v ochotě a připravenosti sloužit druhým.

Fotogalerie