Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Z bruselské homilie biskupa Jana Vokála


Z diecéze , Ze světa
Datum:

V Bruselu se při Mši za Evropu u jednoho oltáře sešli biskupští zástupci všech 27 členských zemí. 

V Bruselu právě proběhlo 12, - 14. 10.  podzimní valné shromáždění COMECE 2022. Akci předsedal H.Em. Kardinál Jean-Claude Hollerich SJ, předseda Komise biskupských konferencí Evropské unie. Při této příležitosti povedou biskupové EU dialog se zástupci evropských institucí.

Českou republiku při COMECE zastupoval královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál, který je místopředsedou této církevní organizace. 

 Bohoslužba v rámci zasedání COMECE se uskutečnila  v kostele Notre Dame des Victoires au Sablon v Bruselu ve středu 12. října 2022, homilii přednesl Mons. Jan Vokál.

Královéhradecký biskup Jan Vokál v homilii, kterou si vyslechlo i na 150 pozvaných hostů, mimo jiné řekl:  "Dnešní evropská společnost se navenek jeví jako velmi pokroková, ale v jejím jádru dřímá veliká nejistota. Shoda se vytrácí i v porozumění těm nejzákladnějším principům. Důraz na rovnost mnohdy vede ke stírání rozdílů mezi hodnotami, na kterých je společnost postavena, a těmi, které útočí na její základy. Jako by boj za ochranu hodnot, které nám onu důstojnost a svobodu vydobyly, měl stejný význam jako boj za jejich zničení." 

Biskup Jan Vokál dále řekl, že pokud má v této nejistotě zaznít hlas křesťanů, pak si nesmíme dávat úzkostlivý pozor na to, aby se vyznání naší víry, naše krédo, náhodou někoho nedotklo. "Naše krédo rozhodně není hodnotově neutrální! Naše krédo je láska Boží, od které se odvíjí každý zákon a každá hodnota. Láska, jejímž vzorem je totální sebeobětování samotného Boha za hříšníky. Láska, v níž se jedinec realizuje skrze službu bližním. Důstojnost v ní znamená pohlížet na druhého jako na toho, za koho se sám Bůh obětoval na kříži. Svoboda je v ní rovna odpovědnosti za to, jak naložím s darem svého života",  jsou slova místopředsedy COMECE Mons. Jana Vokála.