Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Vzkříšené varhany


Z diecéze
Datum:

Přijměte pozvání na varhanní festival v rámci významného projektu Královéhradeckého kraje.

Záštitu nad festivalovými koncerty převzal opět biskup Jan Vokál a hejtman Martin Červíček.

Ojedinělý program Královéhradeckého kraje „Obnova historických varhan“, který nemá v České republice obdoby, pravidelně vyhlašuje Královéhradecký kraj již od roku 2008. Za 12 let na obnovu historicky a umělecky cenných varhan, včetně těch, které nejsou prohlášeny samostatnou kulturní památkou vyplatil Krajský úřad 17 191 000 Kč, celkem bylo proinvestováno přes 40 941 450 Kč. Královské nástroje ve městech a obcích našeho kraje spojily majitele, mecenáše, sponzory a společně v různých etapách vzkřísily toto hmotné dědictví, nejen architektonické, ale také zvukové. Úspěšně se zdařilo zachránit 47 nástrojů.

Autorem projektu je pěvec Jakub Hrubý, který spolu s Václavem Uhlířem, garantem projektu, organologem, varhaníkem sestavil databázi vzkříšených varhan, které čekají na prezentaci. Oba jmenovaní se pak podíleli na natáčení zvuku a videí a tvorbě těchto webových stránek.

V celé královéhradecké diecézi je celkem 734 varhan. Z toho v Královéhradeckém kraji je jich 320. Jedná se ovšem pouze o nástroje v katolických kostelech. Když bychom tomu připočetli i nástroje v ostatních prostorách (ostatních církve, koncertní sály, školy), počet varhan by se v královéhradeckém kraji pohyboval kolem 400.

Od roku 1990 se v Královéhradeckém kraji podařilo opravit cca 150 varhan (nepočítaje drobné údržby). Za tyto opravy se již proinvestovalo kolem 70 miliónů korun. V celé královéhradecké diecézi se již od roku 1990 podařilo opravit přes 400 varhan a náklady již přesáhly částku 200 miliónů korun. Královéhradecký kraj je jediným krajem, který má zřízen speciální dotační program na záchranu historických varhan. Ostatní kraje přispívají na opravy varhan pouze v rámci programů podpory kultury a památkové péče a částky, které věnují na opravy varhan jsou mnohonásobně menší. 

Královéhradecký kraj od roku 2008, kdy byl zřízen grant na záchranu historických varhan, investoval částku 16.5 miliónů korun a do roku 2020 se v rámci tohoto programu podařilo opravit celkem 47 varhan.

Varhany se využívají převážně k bohoslužebným účelům, ale znějí i při dalších příležitostech, jako jsou svatební nebo pohřební obřady. Pravidelně se také používají při koncertech a festivalech vážné hudby. Za všechny můžeme jmenovat například Orlicko-kladský varhanní festival, Za poklady Broumovska, Hudební léto Kuks nebo Varhanní léto na Broumovsku. Řada opravených nástrojů byla také natočena na CD nebo byla představena v rozhlasovém cyklu Letokruhy kraje. O varhany je stále velký zájem, což dokládá mimo jiné celostátní akce Noc kostelů, kdy varhany přicházejí obdivovat tisíce zájemců.

Varhany ovšem nejsou jen hudebním nástrojem. Jsou nedílnou součástí našeho kulturního dědictví. Mnohdy reprezentují i výtvarné umění a bývají také zajímavým dokladem důmyslného řemeslného umění našich předků. Snad nejvýstižněji je popsal francouzský spisovatel Honoré de Balzac:  „Varhany jsou bezpochyby největší, nejsmělejší a nejnádhernější ze všech nástrojů vynalezených lidským duchem.“