Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Všichni jsou povoláni přispět k míru


Ze světa
Datum:

Prohlášení Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE).

Biskupové zemí EU, kteří jsou delegáti Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE), se v pátek 10. listopadu 2023 sešli v Bruselu na podzimním plenárním zasedání COMECE, v rámci kterého přijali prohlášení o míru v souvislosti se zhoršením situace ohledně mezinárodní bezpečnosti. Jednání komise se zúčastnil také královéhradecký biskup Jan Vokál. Přinášíme text společného prohlášení.

Prohlášení Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE): Evropo, nabídni kontinentu a světu obnovenou vizi spravedlnosti a míru!

My, delegáti biskupských konferencí Evropské unie (EU), kteří jsme se sešli na podzimním plenárním shromáždění 2023 COMECE, chceme vyjádřit hluboké znepokojení nad vážným zhoršením mezinárodní bezpečnosti a míru.

Svět se vrací do nebezpečné dynamiky, která připomíná nejtemnější hodiny lidstva, které měly zůstat v učebnicích historie. Polarizace mezinárodního společenství, poháněná konkurencí mezi velmocemi spolu s narušováním důvěry v mnohostrannou spolupráci, ponechává otevřený scénář nekontrolovatelné eskalace s katastrofálními důsledky pro celé lidstvo.

V posledních měsících se blízké okolí Evropské unie stalo ohnivým prstencem, a to jak na východě, tak na jihu. Jsme obzvláště znepokojeni pokračující ruskou agresivní válkou proti Ukrajině a bolestí arménského lidu na Kavkazu. Trpíme spolu se všemi oběťmi barbarských teroristických útoků spáchaných v Izraeli 7. října a odsuzujeme následné ničivé násilností, které se odehrávají v Palestině. S hlubokým zármutkem se modlíme za všechny oběti těchto i dalších konfliktů ve světě, zejména za děti. Vyjadřujeme svou blízkost rodinám obětí, stejně jako všem, kteří trpí následky války a násilí.

Tato mezinárodní polarizace a regionální nestabilita mají dopady také na evropskou společnost, vyvolávají obavy, oslabují dialog a ohrožují sociální vztahy. Nebezpečné jevy, jako je antisemitismus, radikalizace a xenofobie, v některých zemích sílí. Systematickým šířením dezinformací vyúsťují v násilný extremismus a terorismus, které důrazně odsuzujeme ve všech jejich formách a projevech.

Rádi bychom připomněli úvodní slova památného prohlášení Ctihodného Roberta Schumana: „Světový mír by nemohl být zachován bez tvůrčího úsilí, jež je úměrné nebezpečím, která tento mír ohrožují“

V jednotě s naším Svatým otcem, papežem Františkem, který na našem shromáždění promluvil v březnu 2023, vyzýváme vedoucí představitele EU, jakož i všechny evropské občany, aby znovuobjevili a přijali dva velké sny zakladatelů Evropy: svobodu a mír. Tyto kořeny, hodnoty a primární evropské právo nás všechny opět vyzývají, abychom se opětovně zavázali k této cestě.

Sníme o Evropě, která plně využívá svůj potenciál k urovnávání konfliktů, působí jako sjednocená, důvěryhodná a integrující síla, která ctí demokratické principy, a to uvnitř i vně svých hranic .Rádi bychom zopakovali, že mír je víc než jen absence války a násilí. Vytváření míru vyžaduje také soudržné úsilí zaměřené na podporu lidské důstojnosti, spravedlnosti, integrálního lidského rozvoje a péče o stvoření.

Důrazně vyzýváme politické představitele naší EU, aby v ní hráli aktivní roli a poskytli kontinentu a světu obnovenou vizi stability. Evropská unie by se neměla podřizovat myšlence války, ale měla by zahájit nové procesy dialogu a rozvíjet ucelenou mírovou diplomacii. EU by se měla stát skutečným mostem a mírotvůrcem ve svém regionu a měla by vést vedoucí roli při obnově globální struktury, která by se měla stát základem pro spolupráci mezi EU a světem.

Stejnou prioritu by měla mít ucelená implementace celosvětových dohod o kontrole zbrojení, nešíření zbraní a odzbrojení s ohledem na posílení vzájemné důvěry jako pilíře mezinárodní stability.

Budování trvalého míru vyžaduje architekty i řemeslníky, a proto jsme všichni povoláni přispět k tomuto společnému úkolu a podporovat kulturu setkávání, solidarity a míru.

Na přímluvu Panny Marie, Královny Míru, prosíme Pána o dar smíření a míru pro náš sužovaný svět. 

Schváleno biskupy-delegáty při COMECE

Zdroj: COMECE

 


Další zprávy

Česko

Brožura Katolická církev 2024

Najdete v ní nejnovější informace o místní a také světové církvi.
Z diecéze

Králický klášter se opět zaskví v celé své kráse

Areál na Hoře Matky Boží u Králík čeká rozsáhlá obnova.
Z diecéze

Poselství dr. Václava Depo, arcibiskupa a metropolity Čenstochové

...k účastníkům setkání v Česko-moravské Fatimě v Koclířově 13. června 2024.