Týden modliteb za mládež


Česko
Datum:

V týdnu od 14. do 21.11. 2021 proběhne Týden modliteb za mládež.

Dne 19.11.2021 od 20.00 hod. pak proběhne společné propojení v modlitbě za mládež. Při této příležitosti prosíme o dary Ducha svatého pro všechny mladé lidi, aby vytrvalou spoluprací s Ním rozvíjejí své dary a najdou své místo v církvi.

Modlitba za mládež

Bože, náš Otče,

děkujeme Ti za naději, kterou lidstvu dáváš skrze mladé lidi.

Děkujeme za dar jejich života, touhu po lásce a pravdě.

Prosíme Tě o dar rozlišování pro ně – ať dovedou rozpoznat dobro a zlo.

Dej jim dar síly a ctnost statečnosti, ať dokážou zlo odmítnout a dobro volit.

Pomáhej nám být jim pravdivými svědky evangelia a vytrvale je podporovat na jejich životní cestě.

O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Amen.


Více informací ve FB události:

https://www.facebook.com/events

zdroj: cirkev.cz