Sobota 1.5. ve znamení sv. Josefa, dělníka


Rok sv. Josefa , Z diecéze
Datum:

Diecézní biskup Jan Vokál a pomocný biskup Josef Kajnek odsloužili bohoslužby na poutních místech.

V Koclířově u Svitav, v rámci první mariánské soboty v měsíci, byl nejčastějším skloňovaným jménem sv. Josef. Už v předvečer jeho svátku, v pátek 30.4., proběhla po večerní mši svaté nejprve první májová pobožnost v parku u Panny Marie Lurdské a ve 20.00 hod. adorace vedená Václavem Čápem, na níž navázala pravidelná celonoční adorace.

Biskup Jan Vokál bude v 17.00 hod. celebrovat pontifikální mši svatou, po které požehná místo pro stavbu Kaple národů.

Na Hoře Matky Boží u Králík byl 1. květen taktéž ve znamení sv. Josefa. Biskup Josef Kajnek v objektu kláštera požehnal zcela novou kapli, kterou zasvětil právě snoubenci Panny Marie. Kaple je svým ztvárněním opravdu hodna sv. Josefa, neboť dřevo je dominantním prvkem celé realizace. 

Fotogalerie


Další zprávy

Z diecéze

Nová ředitelka Církevního gymnázia v Kutné Hoře

Mgr. Zuzana Šimůnková byla jmenována ředitelkou školy a své funkce se ujme 1. 7. 2021.
Česko

Aplikace Noc kostelů

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají.
Z Vatikánu

Papež František k médiím

Poselství Svatého otce Františka  k 55. světovému Dni sdělovacích prostředků 16. května 2021