Seminář o evangelizaci nejen pro katechety


Z diecéze
Datum:

Pravidelné Diecézní setkání katechetů, pod záštitou generálního vikáře Mons. Jana Paseky, se letos na podzim spojí s novou diecézní akcí Seminář o evangelizaci.

Vznikne tak Seminář o evangelizaci nejen pro katechety, který proběhne v sobotu 10. září 2022 v Novém Adalbertinu v Hradci Králové od 9.00 hodin.

Na Seminář jsou zváni jak katecheté, tak všichni ostatní diecézané, kterým leží na srdci šíření radostné zprávy a život podle evangelia.

Celý Seminář bude propojovat verš „Když jste uvěřili, přijali jste Ducha Svatého?“ (Sk 19,2). Dopoledne proběhne přednáška Pavly Petráškové, národní koordinátorky charismatické obnovy, na téma V moci Ducha. V odpolední části si účastníci budou moci vybrat jeden z nabízených workshopů. Ty budou zaměřené jak na katechezi dětí, tak na evangelizaci dovnitř, především uvnitř farnosti.

Workshopy pro katechezi dětí budou následující: „Jak podporovat v dětech dobrý vztah sám se sebou a s Bohem? Aneb učení zkušeností pomocí dramatické výchovy“, „Jak mluvit s dětmi, aby nám rozuměly“ a „Smrt – přirozená součást našeho života, ale jak s ní žít?“. Mezi workshopy pro evangelizaci ve farnosti budou prezentovány Modlitby matek a Modlitby otců, mládež z kutnohorské farnosti představí způsob, jak může mládež ve farnosti pomáhat s pastorací dětí a žáků a dále bude nabídka diskuze s Pavlou Petráškovou (nejen) na téma hlavní přednášky.

Součástí Semináře bude mše svatá v poledne a na ni navazující oběd v restauraci Nového Adalbertina.

Další informace a přihlašování najdete na webu www.bihk.cz/evangelizace.