Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Pozvěte Advent a Vánoce do škol


Z diecéze , Advent
Datum:

Nabídněte dětem edukativní programy, aktuálně na téma Advent a Vánoce.

Školní rok je na Katechetickém a pedagogickém centru při Biskupství královéhradeckém neodmyslitelně spjat s realizací programů do škol. Poslední roky se centrum snaží o obnovu programů, jak po obsahové, tak i organizační stránce. „Proto bychom touto cestou rádi představili programy, které školám nabízíme. Právě teď přichází čas na adventní a vánoční témata. Třeba Poklad v srdci, které je koncipované pro předškolní třídu MŠ a 1. – 2. třídu ZŠ. Žáci se během programu pomocí loutkového ztvárnění seznámí s postavou svatého Martina a jeho legendou. Zamýšlí se nad různou formou pomoci a symbolicky ji ztvárňují a rozehrávají. Příběh svatého Martina pak reflektují ve svém vlastním životě a získávají povědomí o dobrém pocitu z nezištné pomoci“, popsala práci s dětmi Markéta Rumpíková z Katechetického a pedagogického centra. O čem vypráví adventní věnec, tak se jmenuje další z programů, tentokrát pro žáky 4. – 9. tříd ZŠ. Žáci skrze příběh vstoupí do doby vzniku adventního věnce, seznámí se s historickými souvislostmi. Pomocí tohoto programu žáci porozumí symbolice adventního věnce a poznají obsah křesťanských hodnot. Příběh děti nejen uvede do přemítání nad základními eticko-sociálními otázkami dnešní doby, ale rovněž jim pomůže zodpovědět otázky, jestli je doba Adventu pouze doba těšení se na Vánoce, jestli se adventní doba v průběhu času změnila či zda se má rozměr vánočních příprav soustřeďovat jen do rodinného kruhu, nebo obsahuje nějaký přesah. „Ve vánočním příběhu Půjdem spolu za světlem pro 1. – 3. třídu ZŠ vstoupí žáci do příběhu, který začíná ve městě Nazaretě. Společně s Marií a Josefem se vydávají na dalekou a náročnou cestu, navrhují a ztvárňují možné nástrahy a nebezpečí, které se jim na ní mohou přihodit. Poté hledají nocleh v Betlémě, při kterém zažívají pocit odmítnutí. Zdánlivě idylický obrázek miminka v jeslích mezi zvířátky se jim tak ukazuje v trochu jiném světle. Ve světle toho, co vše musela Marie s Josefem zažít a zvládnout s důrazem na otevřenost jejich srdcí“, popsala Markéta Rumpíková další téma.

Podle pracovníků centra je potřeba dětem přiblížit náročnost mnohých biblických situací, protože všichni známe vánoční příběh a idylický obraz Marie a Josefa s dítětem v jeslích. Podle centra je nutné. Aby děti pochopily, jak byla náročná a daleká cesta do Betléma, jak složité muselo být hledání noclehu, odmítavé reakce lidí a co narození dítěte ve stájích. Žáci se proto nejprve s tímto příběhem seznamují a společně v něm hledají hlavní myšlenku a poselství pro sebe samotné. „Pomocí hry v roli poté poznají postavy z různých úhlů pohledu a objeví těžkosti, odříkání a nelehké zkoušky, které se skrývají za tímto idylickým příběhem a přináší s sebou zároveň vzájemnou podporu a lásku. A právě o tom je takzvaná Reportáž z Betléma, program pro 4. – 5. třídy ZŠ. A nakonec něco i pro žáky 2. stupně ZŠ - Buď udatného srdce aneb jak vypadá superhrdina ve vánočním příběhu a jak v dnešní době? Co je pro mě odvaha a jak mě může v mé odvaze inspirovat vánoční příběh a jeho hlavní postavy? „Otázkou strachu a odvahy se zabývá vánoční program, při kterém se nejprve žáci seznámí pomocí komiksových prostředků s vánočním příběhem, poté se zamyslí nad pojmy odvaha a strach v kontextu biblického příběhu. Komiksové prostředky využijí také při tvorbě vlastních příběhů ze současného života na téma odvaha a strach“, doplnila ještě poslední aktuální program Markéta Rumpíková.

Pokud by kohokoliv nabídka zaujala a chtěli byste ji poskytnout školám ve své farnosti, obraťte se na hradecké Katechetické a pedagogické centrum. Telefon: 495 063 420, 604 475 129, kpc [at] bihk.czkc [at] bihk.cz