Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Poselství dr. Václava Depo, arcibiskupa a metropolity Čenstochové


Z diecéze
Datum:

...k účastníkům setkání v Česko-moravské Fatimě v Koclířově 13. června 2024.

Fotogalerie

Bratři a sestry v Kristu, který je jediným Spasitelem člověka!

Z Čenstochové – duchovně hlavního města Polska, k rukám J.E. biskupa Jana Vokála, posílám slovo křesťanského pozdravení i poselství pro účastníky modlitebního setkání v sídle Apoštolátu Fatimy v České republice ve dnech 12. a 13. června 2024. Děkuji Bohu za to, že replika kaple z Fatimy, na jejíž posvěcení jsem měl tu čest být, pravidelně shromažďuje poutníky ze států střední a východní Evropy, a během těchto dnů z Polska. Vaše setkání se koná pro to, aby připomnělo a znova vzalo na vědomí fatimské poselství v kontextu aktuální výzvy a ohrožení. Jak učil svatý Jan Pavel II.: „Mariino volání k nám není jen jednorázové. Její volání musí být aktuální pro každé pokolení a tato výzva Marie přechází z pokolení na pokolení, zároveň s každým novým znamením času. Je nutno se k němu neustále vracet. Je nutno jej vzít a stále obnovovat.“ (Jan Pavel II., Fatima 13. května 1991).

Všimněme si, že historické následky odmítnutí Boha i jeho přikázání, nejsou dnes jen prorockou vizí třetího fatimského tajemství, které symbolickým způsobem mluví o utrpení a mučednictví spousty křesťanů, ale je hrozivou realitou, kterou poznal dnešní svět. Totalitní vůdcové a jejich vlády posedlé ideologií fašismu, komunismu nebo zednářství dovedli k utrpení a smrti stovky milionů nevinných lidských životů. Je mi líto, že také i dnes v mnoha státech, také ve spolupráci z demokraticky zvolených parlamentů se propaguje civilizace, která nejenom vyřazuje Boha z osobního a společenského života, ale zároveň neváhá vraždit miliony nevinných lidských životů skrze potraty, eutanazii i zločinecké genetické pokusy. Můžeme, a dokonce je nutné – jak říkal sv. Jan Pavel II. – se ptát, zda zde nepůsobí také nějaká jiná „ideologie zla“, v nějakém smyslu hlubší a skrytá, která se snaží využít právo člověka proti člověku, a i proti rodině? (Jan Pavel II., „Paměť a totožnost“).

K čemu nás dnes vyzývá Panna Maria? Neztrácejme z očí základní volání Marie k obrácení a činění pokání. Z velkého bohatství fatimského poselství si připomeňme její slova ze dne 13. června 1917. Panna Maria ten den řekla, že Pán Ježíš touží zavést pobožnost k jejímu Neposkvrněnému Srdci, a také využít Lucii, aby lidé lépe poznali a zamilovali si Marii. Ctihodná Boží služebnice katolické církve sestra Marie Lucie od Ježíše a Neposkvrněného Srdce Mariina, propagovala a uskutečňovala celý svůj dlouhý život pobožnost prvních sobot v měsíci. Její misie na zemi je u konce ve chvíli jejího odchodu ze světa, jak věříme, je v nebi. Doufáme však, že se v Domu našeho Otce přimlouvá u Ježíše a Marie za všechny, kteří pokračují v její misii zde na zemi. Ke skupině těch, kteří touží, aby Maria byla víc známá a milovaná, a zároveň šíří úctu Jejího Neposkvrněného Srdce, s jistotou patří všichni ti, kteří vytvářejí a zapojují se do iniciativ Fatimského Apoštolátu v České republice. Ze srdce děkuji za vaši modlitbu i obětavost. Přeji, ať je společným ovocem pro všechny účastníky setkání v Česko-moravské Fatimě v Koclířově větší láska k Panně Marii a připravenost odevzdat se její službě.

Svěřuji Vás všechny Marii a ze srdce vám žehnám:

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen!

Wacław Depo

Arcibiskup Metropolita Čenstochové

Čenstochová, 8. června 2024, při Památce Neposkvrněného Srdce Panny Marie

 


Další zprávy

Z diecéze, Česko

Hereditas obligat 2024

První místo pro farnost Chlumec nad Cidlinou.
Z diecéze

Na karmelskou pouť do Bystrého

Nenechte si ujít!
Z diecéze

Hledáte na cestě po ČR bohoslužbu?

Vyzkoušejte on-line aplikaci b.cirkev.cz. Může se stát užitečným zdrojem informací nejen pro prázdninové dny.