Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Papež zahájil Celestýnské jubileum


Z Vatikánu
Datum:

Papež František je prvním papežem, který vedl obřad v bazilice Santa Maria di Collemaggio.

František, první papež, který otevřel Svatou bránu baziliky Collemaggio, třikrát udeřil olivovou holí, kterou mu předal primátor Aquily, do dveří starobylé brány, a věřícím se tak otevřela brána milosrdenství. Na trávníku u Collemaggia se tísní sedm tisíc lidí. Odpustky, které Celestýn V. poprvé udělil v roce 1294 těm, kteří se zkroušeným srdcem přicházejí mezi nešporami 28. srpna a nešporami následujícího dne, jsou opět obnoveny.

Úvodní obřad 728. celestýnské pouti začal litaniemi ke svatým, které doprovázel průvod s papežem, a arcibiskupem Aquily, kardinálem Giuseppem Petrocchim, koncelebranty a starostou města Pierluigim Biondim. Poté kardinál Petrocchi pronesl monituru a začal kající obřad. Následovala papežova slavnostní modlitba k "Bohu Abrahama, Izákoa a Jákoba, bohatému v milosrdenství a velkému v lásce", aby církev "měla radost z vnitřní obnovy působením Ducha Svatého a aby (...) zůstala uprostřed světa znamením spásy a vykoupení.Všemohoucího vzýváme, aby nám zcela otevřel dveře svého milosrdenství, aby nám jednoho dne otevřel dveře svého příbytku v nebi, kam nás Ježíš předešel...Dej všem, kdo s obnoveným nasazením a pevnou vírou překročí tento práh, aby dosáhli spásy, která vychází od tebe a vede k tobě," uzavřel papež. 

Dveře Svatých dveří se otevřely dokořán,  papež  František stojí sám nenápadně v bočním vchodu baziliky Collemaggio. Mezi lidmi propuká jásot, zpívá se píseň "Tollite portas". Plnomocné odpustky nyní může získat každý, kdo se pomodlí Vyznání víry, Otče náš, modlitbu na úmysl papeže a přistoupí ke zpovědi a svatému přijímání.