Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Pamětní deska arcibiskupovi Karlovi


Z diecéze
Datum:

V Českém Meziříčí, rodišti arcibiskupa Karla Otčenáška, bude v neděli 22. 5. odhalena jeho pamětní deska.

Na boku kostela sv. Kateřiny bude tohoto nejvýznamnějšího místního rodáka připomínat dílo akademického sochaře Štěpána Málka.

 „Snažil jsem se navrhnout a vytvořit pamětní desku, která nebude zcela tradiční ve smyslu pamětních desek realizovaných v minulém či předminulém století, ale bude hovořit současným uměleckým jazykem. Samozřejmě při zachování určitých standardů, které by takový artefakt měl mít,“ uvedl výtvarník, který ve svém návrhu zvolil kombinaci dvou materiálů: hořický pískovec, tedy materiál typický pro region východních Čech, kdy byl v minulosti hojně používaný i v sakrální architektuře, v kombinaci se surovým železem, v tomto případě řezaným vodním paprskem. „Myslím že tato neokázalá a zároveň vizuálně libá kombinace materiálů podvědomě, pocitově koresponduje s personou arcibiskupa Otčenáška, ve které se vždy snoubila neokázalá lidskost a velkorysost služby lidem i Bohu,“ dodal Štěpán Málek.

 „Původně měla být pamětní deska odhalena již před rokem, kdy jsme si připomínali desáté výročí úmrtí arcibiskupa Otčenáška. Ale koronavirus vše trochu pozdržel. Jsme vděční, že se tento záměr podařilo dokončit,“ uvedla Ludmila Žlábková, předsedkyně spolku Saeculum, který akci inicioval. Prostředky na realizaci se podařilo získat zejména díky štědrosti dárců ve veřejné sbírce.

Slavnostní odhalení pamětní desky se uskuteční v neděli 22. května v 16 hodin odpoledne. Předcházet mu bude v 15. 00 hod. Mše svatá, celebrovaná biskupem Josefem Kajnekem.

V 16. 15 hodin pak bude v kostele následovat koncert královéhradeckého žákovského smyčcového orchestru Smiling String Orchestra. Vstup na koncert volný.