Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti


Z diecéze , Ze světa
Datum:

Biskupové Čech, Moravy a Slezska zvou věřící na nadcházející pouť do Maďarska.

Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává hranice konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější Svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní scházíme. Je to eucharistický kongres. Slovo „kongres“ možná zní trochu úředně, ve skutečnosti jde o náboženské setkání, které je příležitostí ve společenství prožít a oslavit skutečnost, že Eucharistie je největším darem, který nám Pán odkázal. Kromě eucharistických kongresů v jednotlivých diecézích či zemích – v České republice byl naposledy před šesti lety – se pravidelně koná také kongres mezinárodní, organizovaný Svatým stolcem. Ten nejbližší je svolán do Budapešti v termínu od 5. do 12. září letošního roku a papež František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 12. září.

Program kongresu

Rádi bychom Vás proto do Budapešti co nejsrdečněji pozvali – každého osobně i celá farní či jiná společenství.

Aby byl eucharistický kongres skutečně světový, musí začínat už na úrovni jednotlivých farností. S myšlenkou na to, že se s námi ve stejných chvílích spojují křesťané z celého světa, postavme Eucharistii do centra svých společných aktivit. Zdůrazněme již letošní oslavy Těla a Krve Páně („Božího Těla“), pořádejme adorace, místní poutě i vzdělávací akce, modleme se společně za to, aby mezinárodní eucharistický kongres byl bohatým duchovním přínosem pro nás i pro svět.

Kdo by se chtěl zapojit do české delegace mířící do Budapešti, může sám či přes duchovního správce kontaktovat Poutní centrum královéhradecké diecéze, které přípravu cesty koordinuje. E-mail: poutnik [at] bihk.cz nebo telefon: 731 598 752. Potřebné informace najdete rovněž na stránkách www.cirkev.cz. Doufejme, že cestování po Evropě – za předepsaných hygienických podmínek – bude bezproblémové. Blíže budou jednotliví účastníci informováni podle vývoje. Ostatní věřící vyzýváme, aby se k eucharistickému kongresu připojili modlitbou právě ve farnostech či jiných společenstvích.

Vaši čeští a moravští biskupové

Modlitba za úspěšný průběh Eucharistického kongresu.

Cestovní kancelář AVETOUR s. r. o.  ve spolupráci s Českomoravskou Fatimou Koclířov pořádají poutní cestu do Budapešti s účastí na Mezinárodním eucharistickém kongresu ve dnech 10. 09. – 12. 09. 2021. 

Kongres vyvrcholí nedělní mši svatou na Náměstí hrdinů, kterou bude celebrovat Svatý otec František

Plánovaný program cesty:

10.9. – příjezd do Budapešti, společná česká mše svatá v odpoledních/podvečerních hodinách ve vybraném kostele v Budapešti (patrně v kostele sv. Alžběty), mládež ze všech zemí má svůj program určený výhradně pro mládež, možnost zapojení se do tohoto programu, ubytování, volný večer.

11.9. – po snídani účast mezinárodním programu Roku rodiny na Margaret Island, odpoledne mše svatá celebruje otec kardinál Péter Erdo, eucharistické procesí se svícemi a závěrečné požehnání na Náměstí hrdinů.

12.9. – po snídani pohodový přesun (cca 200 metrů) na Náměstí hrdinů na papežskou mši svatou (11:30 hod.), cca ve 14:00 hod. odjezd zpět do České republiky.

ODJEZD: 10. 09. v ranních / dopoledních časech z různých míst, zejména velkých měst jako např. Hradec Králové, Česká Třebová, Svitavy, Olomouc, Brno, dle zájmu i Praha. Přesné časy a nástupní místa budou sděleny cca 4 týdny před odjezdem.

Více informací a přihlášky zde.