Kvalitnější služby pro poutníky


Z diecéze
Datum:

Klášter na Hoře Matky Boží u Králík vylepšuje zázemí pro poutníky a turisty.

Poutní areál na Hoře Matky Boží u Králík, který je od roku 2018 národní kulturní památkou připravuje na příští rok i novou expozici o historii kláštera.

"Přebudovali jsme celý vstup do areálu, některé práce ještě dokončujeme. Máme hotový bezbariérový nájezd do kostela z obou stran ambitu, který je průchozí kolem dokola," uvedl rektor duchovní správy P. Karel Moravec. V objektu, odkud se před několika lety vystěhoval Památník internace, je nyní návštěvnické centrum s prodejnou a občerstvením a pohodlné sociální zázemí. Z bývalých garáží vzniká nová vstupní brána se zastřešeným posezením.

Na Hoře Matky Boží se koná několik poutí ročně, například hasičská nebo orelská. Největší tradiční pouť je vždy kolem poloviny srpna. Pořádají se rovněž poděkování spojené se Dnem boje za svobodu 17. listopadu. Letos má bohoslužbu celebrovat papežský nuncius. V těsném sousedství areálu byl vloni otevřen kompletně rekonstruovaný Poutní dům, kde je k dispozici ubytování i restaurace.

Poutní areál vznikal od konce 17. století a přežil různé režimy i řadu katastrof. K největším patřil požár kostela v roce 1846. Nacisté za války využili sousední Poutní dům, další pohroma přišla až s poválečným odsunem místního obyvatelstva a poté se zřízením internačního tábora od 13. dubna 1950, což byl vlastně koncentrační klášter pro mužské řehole. Poutní areál byl věřícím znovu otevřen v roce 1968. V roce 1990 byl navrácen redemptoristům, kteří ho v roce 2013 předali královéhradecké diecézi.