Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Kovaná křížová cesta pro Přibyslav


Z diecéze
Datum:

Originální dílo výtvarně obohatí barokně-přírodní scenérii města.

Umělecký kovář Petr Štáfl z podnětu přibyslavského kněze Pavla Sandtnera pracuje na tvorbě originálního díla, které výtvarně obohatí barokně-přírodní scenérii města Přibyslav. "Jde o kovanou křížovou cestu, jejíž počátek bude v Hesově, povede po polní cestě vzhůru se zakončením na náhorní planině mezi osadami Uhry a Dvorek, kde nyní již stojí Štaflem vykovaný dominantní kříž. Ten také bude posledním, čtrnáctým zastavením kalvárie. Křížová cesta v přírodě bývá zbudována jako řada výklenkových kaplí nebo božích muk a často vede do kopce", sdělil Ivo Havlík, který po dlouhá léta mapuje dění na přibyslavsku, a dodal, že právě toto nepsané pravidlo bude platit v Přibyslavi, jen s tím rozdílem, že místo kapliček či božích muk budou všechna zastavení vytvarována z kovu. "Originalitou bude, že všechny pašijové události - odsouzení Ježíše Krista Pilátem Ponským, Kristovo přijetí kříže a několikerý pád pod ním, potkání s Matkou, pomoc Šimona Kyrenského, přijetí roušky od Veroniky, napomenutí plačící ženy, zbavení roucha, přibití na kříž na Golgotě, smrt, snětí z kříže a uložení do hrobu,“ se pokusím vyjádřit pouze ve zpodobnění výrazu Ježíšovy tváře, další postavy základního biblického příběhu zobrazovat nebudu,“ říká o svém tvůrčím plánu autor Kalvárie. S mistrovskou prací Petra Štáfla se při nedávných Dnech otevřených ateliérů pořádaných Krajem Vysočina do jeho kovárny v Uhrách přišlo podívat mnoho lidí. "Připomeňme, že na Moravě a v Čechách nejstarší křížová cesta stojí na Svatém Kopečku u Mikulova, kde ji dal postavit kardinál František Ditrichštejn v roce 1623, tedy právě v době, kdy získal přibyslavsko-polenské panství, včetně zámku v Přibyslavi. Přibyslavský farář Pavel Sandtner a kovář Petr Štáfl chtějí, aby křížová cesta byla dokončena do Velikonoc roku 2022. K myšlence se hlásí přibyslavský spolek Opoka, který vznikl na jaře 2020 a jehož název je zkratkou myšlenky „občané Přibyslavi pro urbanismus, krajinářství a architekturu“. Přibližně 600 m dlouhou polní cestu, po níž kalvárie povede, členové Opuky osadí novými dřevinami", dodal Ivo Havlík.

Foto Ivo Havlík