Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Kněžské setkání v Hradci Králové


Z diecéze
Datum:

Po třech letech se v katedrále Svatého Ducha, u příležitosti slavnosti patrona královéhradecké diecéze sv. Klementa, uskutečnilo v pondělí 21. 11. kněžské setkání.

Jak řekl v úvodu diecézní biskup Jan Vokál, sv. Klement byl ve svém devítiletém pontifikátu třetí nástupce po sv. Petrovi, osobně se znal s některými apoštoly, za jeho pontifikátu ještě působil apoštol sv. Jan. Biskup Jan dále připomněl, že sv. Klement byl umučen na Krymu, když byl přivázán ke kotvě a vhozen do moře. Jeho ostatky později na Krymu nalezli sv. Cyril a sv. Metoděj, přenesli je do Konstantinopole, a dále přes na Velkou Moravu do Říma.

Diecézní biskup pak ve své homilii připomněl shromážděným kněžím, že je nemožné být Božím služebníkem, pokud modlitbu ve svém životě nezařadí na první místo. „Život kněze stojí na modlitbě, vychází z modlitby a v modlitbě se uskutečňuje. Kvalita kněze se vždy pozná podle toho, jak se modlí. Nepozná se ani podle počtu opravených kostelů, což je velmi záslužné, ani podle množství lidí v kostele, ani podle četnosti aktivit, nýbrž podle modlitby. Všichni máme zkušenost s tím, jak nás svět od niterné modlitby stále odvádí. Proto nám církev předepisuje každodenní řád modlitby – Denní modlitbu církve, což je nejnutnější minimum kněze, záchrana od temné moci, neboť zachraňuje duše, které mu byly svěřeny. Kdo by modlitbu církve opomíjel, okrádá jemu svěřené duše, bude se za to zodpovídat Bohu“, kladl na srdce biskup Jan kněžím a povzbudil je, aby oslovovali Boha důvěrně: Abba Otče, náš Tatínku. „Nic před Ním nejsme, na nic si nehrejme, ale říkejme Mu: Táto, tady jsem, pomoz mně. Ježíš nás učí, že v modlitbě musí být důvěra. Budujte důvěrný vztah Otce a syna, modlitba musí jít ze srdce a musí být pokorná“, řekl také kněžím diecézní biskup a všechny dále povzbudil: „Ze své vlastní zkušenosti a ze zkušenosti světců doporučuji každodenní modlitbu růžence, staletími prověřenou, vedoucímu k usebrání a ponoření do Boha. Svatý Jan Pavel II. Říkal, že už jako malý chlapec věděl, že Panna Maria vede lidi ke Kristu, dodal však později, že mnohem později poznal, že je to naopak, že Kristus nás vede k Panně Marii.“