Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Katechumeni se sešli s biskupem


Z diecéze
Datum:

Po dvou letech se mohlo opět uskutečnit tradiční setkání.

V pátek před Květnou nedělí se diecézní biskup Jan Vokál sešel v biskupské rezidenci s katechumeny, kteří o letošních Velikonocích přijmou svátost křtu. Pokud to situace dovoluje, uskutečňují se tato setkání každý rok před velikonočním triduem.

„Mému nalezení víry předcházelo mnoho životních kotrmelců, ale i záchrana mého života v nemocnici. Hledal jsem všemožně útěchu, až jsem ji našel ve víře. Absolvoval jsem pak hodiny náboženství a rozhodl se připravit ke křtu. Pracoval jsem ve veřejné správě, poznal jsem chod České republiky i Evropské unie. Vše mi bylo málo a tak jsem se rozhodnul jít zkoumat neviditelný svět víry“, přiblížil svoji cestu již zralý muž.

Své katechumeny doprovází na setkání většinou kněží, kteří je připravují ke křtu. Vedle diecézního biskupa se sešli i s generálním vikářem Mons. Janem Pasekou, svým svědectvím přispěla i Jana Sieberová z hořické Duhy.

„Celý život máme k tomu, abychom mohli dary, které jsme dostali od Boha, včetně víry, zhodnotit. Je na nás, jestli se rozhodneme Pánu odpovědět, budeme-li s Ním chtít věčně jít anebo jestli tuto možnost zahodíme. Je těžké v současné době plné mediálního zmatku a informací nenechat se od Boha odtáhnout, najít Krista. Pro mě je to vždy malý zázrak, ze kterého se spolu s vámi raduji“, řekl katechumenům mimo jiné biskup Jan.

„K víře jsem se dostala přes skauting. Jako malá jsem do něho docházela. V dospělosti jsem o víře začala přemýšlet, později jsem došla k růženci. A tehdy se mi ozvala kamarádka z dětství, právě ze Skautu, a tím se započalo další období mého nalézání“, svěřila se další účastnice setkání s diecézním biskupem, který na závěr všem doporučil, aby se drželi Písma svatého i církve, jíž se křtem stávají součástí a kterou mají milovat proto, že je to Kristovo tělo, který se nám sám daruje skrze Eucharistii, aby nás k sobě dovedl.