Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

I pro církve dotace na vybudování ubytovacích zařízení


Česko
Datum:

Ministerstvo pro místní rozvoj rozšířilo stávající program na pomoc s rekonstrukcemi bytů pro nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny.

Mezi oprávněné žadatele o dotaci jsou nově zahrnuty i církevní organizace.

Cílem dotačního programu je rozšířit ubytovací kapacity v nouzovém ubytování pro naléhavé potřeby bydlení uprchlíků z Ukrajiny.
Rozšíření ubytovací kapacity lze provést prostřednictvím
1) bytů, které jsou kolaudovány jako byty podle stavebního zákona, ale jsou aktuálně neobyvatelné,
2) nebytových prostorů, které budou upraveny na byty nebo ubytovací jednotky,


Výše dotace je 85 % skutečně vynaložených uznatelných výdajů. Povinná finanční spoluúčast žadatele o dotaci musí představovat min.15 % skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce. Pro výpočet max. dotace je rozhodný počet ubytovaných osob. Dotace v bytě činí 150 tis. Kč/osoba, v ubytovacím zařízení pak 40 tis. Kč/osoba.

Příjem žádostí je do 31. 8. 2022,  realizaci je nutné dokončit do 28. 2. 2023.

Detailní informace jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR