Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Hradecká animátorka laureátkou ceny Celestýna Opitze


Z diecéze
Datum:

V pražském kostele Šimona a Judy obdržela animátorka seniorů Bohuslava Nunvářová ocenění.

V pátek dne 22. října se po dvouleté pauze vynucené karanténními proticovidovými opatřeními opět konalo veřejné udílení ceny Celestýna Opitze laureátům, kteří se významně zasloužili péčí o své potřebné bližní po sociálně-zdravotní stránce: zpravidla tedy o lidi těžce až beznadějně nemocné či sociálně potřebné a vykořeněné - včetně těch, kteří se z různých důvodů nacházejí na okraji společnosti. Tuto prestižní cenu každoročně uděluje řád Milosrdných bratří sv. Jana z Boha - řád, který se péči o nemocné věnuje už po staletí. Celestýn Opitz byl velikou osobností této kongregace a zároveň i osobností představující  významný pokrok v medicíně - jako první ve své době totiž použil a zavedl éterovou narkózu při chirurgických operacích (do té doby se operovalo bez anestéze).

Jako první přišla na řadu zasloužilá dlouholetá aktivistka z Královéhradecké diecéze paní Bohuslava Nunvářová. Bratr Macek zdůraznil, že jmenovaná má velký dar komunikovat s druhými lidmi a pochopení pro ně. Uvědomuje si, že všichni bližní na tom nejsou po mnoha stránkách tak dobře jako ona - a tak, ačkoli je sama už po řadu let v penzijním věku, nedopřává si odpočinku a jako dobrovolnice pravidelně dochází na onkologické oddělení Hradecké nemocnice i do tamního Domova seniorů, aby nemocným a chovancům všestranně pomáhala a zpříjemnila jejich těžkou situaci. V době karantény, kdy musela svou činnost dočasně přerušit, na ně intenzivně pamatovala ve svých modlitbách a zůstávala s nimi podle možnosti aspoň v telefonickém kontaktu. Už po deset let se snaží angažovat své perspektivní následovnice.

Druhou vyznamenanou laureátkou byla paní Markéta Lorencová, jejíž hlavní zásluhou je dlouholetá absolutní péče o cizí beznadějně nemocnou holčičku, jíž se věnovala s příkladnou láskou a péčí čtyřiadvacet hodin denně až do jejího konce a jíž se neúnavně snažila zprostředkovat radost a dopřát splnění všech dětských snů- včetně cesty k moři. Svou láskyplnou péčí dokázala mnoho- domov pro ni a nepochybně i prodloužení dívenčina života.  Paní Markéta prohlásila, že si je vědoma, že na místě takto vyznamenaných by mohlo stát i mnoho dalších, kteří také převzali péči o nemocné děti a ocenění by si rovněž právem zasloužili.

Posledním vyznamenaným pro letošní rok byl pan Doc. Rostislav Maďar. Jmenovaný rozhodně není neznámou osobností; jeho aktivity na pomoc nejubožejším lidem v rozvojových zemích i jeho soustavné upozorňování na vážnou zdravotní situaci a ne vždy populární návrhy na její efektivní řešení (zejména systematickou vakcinací a zachováváním přiměřených opatření) znají ti, kteří před nimi nezavírají oči. Vyjádřil radost z možnosti pomáhat potřebným a vyjádřil dík všem, kteří pomáhají pomáhat. Ze svých vlastních zkušeností v chudých zemích může prohlásit, že právě tam- mezi nejubožejšími- mohl rozeznat více šťastných lidí než uvnitř bohaté společnosti…