Generální vikář na pietním aktu v Ležákách


Z diecéze
Datum:

Mons. Jan Paseka vedl v neděli 19. 6. duchovní zamyšlení při 80. výročí vyhlazení obce Ležáky.

Více o pietním aktu zde.

Rozhovor s Jarmilou Doležalová, rozená Šťulíkovou, která je poslední přeživší z Ležáků si můžete připomenout zde v Adalbertu.