Dvanáct mužů přijalo v katedrále Svatého Ducha jáhenské svěcení


Z diecéze
Datum:

Biskup Jan Vokál udělil v sobotu 16.10. svěcení ženatým mužům. Stali se tak trvalými jáhny.

Kandidáti jáhenského svěcení prošli tříletou přípravnou formací. Jak biskup Jan řekl ve své homilii, kdy citoval papeže Františka, jáhen není ani poloviční kněz, ani lepší ministrant. Je to důležitý služebník a organizátor farního života. 

"Služba trvalého jáhna není jen doplňkem nebo náhradou za nedostatek kněží.  Jde o službu, která může časově předcházet  situaci, kdy každou jednotlivou farnost spravuje kněz. Jáhen je tím, kdo byl od počátku církve sloupem společenství. Vymezení jáhenské služby je široké a nedá se shrnout do několika bodů, co vše smí jáhen konat u oltáře.", řekl mimo jiné diecézní biskup a dodal,  aby se jáhnové na své službě nechali doprovázet jáhny sv. Františkem a sv. Vavřincem.

Biskup Jan ubezpečil všechny novosvěcence, že je bude neustále provázet svojí modlitbou a požehnáním.

Fotogalerie Člověk a víra.