Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Diecézní kalendář 2024


Z diecéze
Datum:

Pomáháme srdcem aneb dobrodružství s Charitou.

Diecézní stolní kalendář 2024, tentokrát věnovaný Charitě, jejímu poslání a lidem v ní sloužících potřebným, bude k dostání na farních úřadech a jednotlivých pobočkách Charity od června.

„Když vítám nové zaměstnance, kteří se rozhodli pracovat v některé z farních či oblastních Charit anebo v Charitě diecézní, obvykle říkám: „Bůh je LÁSKA. Vítejte všichni, kdo v lásku věříte, kdo v ní chcete růst a chcete ji rozdávat dál. Lidé vstupující do našich řad přicházejí s různým životním příběhem. Zdroj lásky, na kterém stojí naše organizace, mnozí dosud nepoznali, přesto je práce u nás přitahuje. Kromě smysluplného zaměstnání mají příležitost poznat osobnost Ježíše Krista, jednorozeného Syna Toho, který je LÁSKA, který nás té lásce učí, vede nás k citlivému vnímání potřeb druhých lidí, zejména těch, kteří se ocitají v bezradných životních situacích a nedovedou z nich vybřednout sami, potřebují pomoc, podporu. Právě On sloužil těm na okraji – vdovám, sirotkům, nemohoucím, lidem bez domova. Právě On je nám vzorem, průvodcem, pomocníkem. Právě skrze Něj, s Ním a v Něm můžeme ve své pracovní kariéře v Charitě zažít neskonalá dobrodružství“, říká v úvodu kalendáře mimo jiné Anna Maclová, ředitelka Diecézní charity Hradec Králové.