Děkovná bohoslužba za uplynulý rok 2021


Z diecéze
Datum:

V katedrále Svatého Ducha bude na Silvestra celebrovat Mši svatou biskup Josef Kajnek.

V pátek 31. 12. 2021 , v poslední den občanského roku, bude odsloužena bohoslužba na poděkování Pánu Bohu v 16.00 hod.

Silvestr a Nový rok jsou významnými dny v občanském kalendáři, které jsou však také úzce spojeny s křesťanstvím.  V Římě 31. 12. roku 335 zemřel papež Silvestr I., který dal jméno poslednímu dni našeho občanského roku. Hlavou církve byl od roku 314. Silvestr byl papežem, který směl prožít po desetiletích strachu a hrůzy krvavého pronásledování křesťanů začátek nové svobodné epochy křesťanství.

Začátek nového roku byl z původně 1. 3. přesunut na 1. 1. v roce 45 před Kristem, reformou kalendáře za Julia Cesara (juliánský kalendář). Zároveň s touto reformou byl jednotlivým měsícům v roce určen přesný počet dnů. Na každé čtyři roky připadl jeden přestupný den tak, aby se kalendář srovnal se slunečním rokem.

Průměrná délka jednoho roku byla však podle juliánského kalendáře o více než 11 minut delší než délka slunečního roku. Po 128 letech se již rozdíl v délce kalendářního a slunečního roku rovnal délce jednoho celého dne. Papež Řehoř XIII. (1572-1585) tak na popud astronomů provedl reformu dosavadního juliánského kalendáře, která byla vyhlášena papežskou bulou Inter gravissimas z 24. 2. 1582. Gregoriánský kalendář se užívá ve většině zemí světa dodnes. Některá mimokřesťanská náboženství a kultury však mají své vlastní odlišné kalendáře a letopočty.

Katolická církev slaví 1. 1. slavnost Matky Boží Panny Marie. Od roku 1967 připadá na Nový rok rovněž Světový den modliteb za mír, který zavedl papež Pavel VI. (1963-1978).