Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Co také přinesla Synoda o synodalitě


Z Vatikánu , Synoda 2021-2024
Datum:

Zveřejněna souhrnná zpráva o práci prvního zasedání biskupské synody 2023-2024.

Obtížná syntéza

Základní téma, kvůli němuž byla synoda svolána a které je koneckonců jednoznačné a velmi prosté, totiž podpora synodálních forem, při nichž se všichni věřící v církvi mohou podílet na odpovědnosti za přijímaná rozhodnutí, bylo v průběhu synodální cesty v uplynulých dvou letech nevyhnutelně zatíženo mnoha otázkami, které dnes těžce doléhají na církevní vědomí.

Tvůrci Instrumentum laboris zcela správně dbali na to, aby neopustili žádnou z mnoha otázek, které v něm byly nastoleny, a které byly pečlivě shromážděny na šesti kontinentálních shromážděních loni na jaře. Tak se stalo, že synody na začátku své práce držely v ruce Pracovní list, 50 stran papíru 30×20, s baterií pracovních listů plných otázek. Příliš mnoho masa na oheň pro shromáždění 350 lidí za měsíc, dokonce za 46 hodin týdně (materiál dělníků 19. století!). 

Skupinky po 10-12 lidech (circuli minores) pracovaly každý den na jednom dílčím tématu, a tak bylo soustředění dostatečné, zatímco generální kongregace byly zatěžkány obecnými a nezřídka mimo téma stojícími intervencemi. Moderátoři byli až příliš benevolentní: pouze v jednom případě bylo odebráno slovo řečníkovi, protože byl jeho projev prohlášen za nepodstatný.

Delegáti pocházející z nejrůznějších částí světa, lišící se jazykem (služba simultánního tlumočení byla vynikající), zvyky, způsobem myšlení, životními situacemi a dokonce i nejrůznějším oděvem, od odlišných pokrývek hlavy východních biskupů, řádových sester až po rafinovanou eleganci dam, cítili potřebu říci, jak každá žije ve své církvi a jakým problémům musí čelit. 

Bylo těžké to vyjádřit, stejně jako je to dnes těžké pro komentátory: "Pro synodální církev". Obě strany ospravedlňuje podtitul, který měl rozložit úvahy do tří okruhů: "Společenství, účast, poslání", čímž se značně rozšířil rozsah úvah. Jestliže, jak mnozí poznamenali, je souhrnná zpráva rozvětvena na příliš mnoho témat, aniž by se jim věnovala odpovídajícím způsobem, jestliže trpí určitou obecností, znovu předkládá otázky a hromadí odkazy k dalšímu studiu, místo aby předkládala návrhy řešení. Je to dáno šíří témat, která se během konzultací Božího lidu v uplynulých dvou letech objevila, a poměrně skromným cílem, jehož bylo třeba dosáhnout, vzhledem k tomu, že na tomto zasedání jsme se museli zastavit v polovině cesty a předat závěrečný úkol práci druhého zasedání.

Po pravdě řečeno je třeba také poznamenat, že úroveň teologické reflexe a hloubka analýzy konkrétních situací v některých vystoupeních nebyla příliš oslnivá. Zejména mě zarazilo, jak obtížně se mnozí vyrovnávají s fenoménem opouštění víry velkého počtu pokřtěných v Evropě a Severní Americe a vyvozují z něj důsledky.

Více na cirkev.cz


Další zprávy

Česko

Brožura Katolická církev 2024

Najdete v ní nejnovější informace o místní a také světové církvi.
Z diecéze

Králický klášter se opět zaskví v celé své kráse

Areál na Hoře Matky Boží u Králík čeká rozsáhlá obnova.
Z diecéze

Poselství dr. Václava Depo, arcibiskupa a metropolity Čenstochové

...k účastníkům setkání v Česko-moravské Fatimě v Koclířově 13. června 2024.