Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Blíží se Světový den misií


Z diecéze , Česko , Z Vatikánu , Evangelizace
Datum:

V neděli 23. října 2022 proběhne Světový den misií.

Misijní neděle

Světový den misií (Misijní neděle) byl vyhlášen v roce 1926 papežem Piem XI. Při bohoslužbách na celém světě, i z nejchudších oblastí, se každou předposlední neděli v říjnu plní světový fond solidarity Papežského misijního díla šíření víry. Všechny sbírky tohoto dne putují na projekty, jimiž se podporuje šíření Božího slova až do těch nejzapadlejších koutů zeměkoule.

Údaje pro odeslání sbírek na šíření víry: číslo účtu 72540444/2700, VS – 10 (Podpora základní světové misijní činnosti Církve, Misijní neděle). Přispět lze také kartou na webu missio.cz.  Za Vaše dary a modlitby ze srdce děkujeme!

Motto letošní Misijní neděle zní: “Budete mými svědky” (Sk1,8)

Ve svém poselství papež František mimo jiné píše: "Všichni učedníci se mají stát Ježíšovými svědky díky milosti Ducha Svatého, kterou obdrží. Budou jimi ustanoveni skrze milost, ať půjdou kamkoli, ať budou kdekoli. Kristus je první, kdo byl poslán jako Otcův misionář (srov. Jan 20,21) a jako takový je jeho „svědek hodný víry“ (srov. Zj 1,5). Stejně tak je povolán každý křesťan, aby svědčil o Kristu. Církev, společenství Kristových učedníků, nemá jiné poslání než hlásat světu evangelium, vydávat svědectví Kristu. Identitou církve je evangelizace.

(...) Učedníci jsou vyzýváni, aby prožívali svůj osobní život v misijním duchu: Ježíš je poslal do světa nejen proto, aby se misii věnovali, ale především aby byli misií, kterou jim Pán svěřil. Aby nejen vydávali svědectví, ale především aby byli Kristovými svědky.

(...) Kristovi misionáři nejsou posláni proto, aby hlásali sebe, aby ukázali své přesvědčivé vlastnosti a schopnosti nebo manažerské vlohy. Naopak, mají tu velikou čest přinášet Krista slovem i skutkem, zvěstovat všem radostnou zvěst o jeho spáse s radostí a upřímností jako první apoštolové."

Celé Poselství papeže Františka i dopis Národního ředitele PMD naleznete níže, v souborech ke stažení.

Pro přípravu na letošní Misijní neděli jsme připravili Novénu  a další náměty ke slavení Misijní neděle, včetně komentáře k přinášení obětních darů. Pro děti jsme připravili kalendář na misijní měsíc říjen, ve kterém si děti za splněné úkoly mohou vybarvovat jednotlivé dny a postupně tak "procházet" misijním říjnem. Všechny tyto materiály jsou ke stažení na konci tohoto článku.