Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Biskup Jan vysvětil jáhna


Z diecéze
Datum:

V Sádku u Poličky přijal jáhenské svěcení jako předstupeň kněžství František Zloch.

Fotogalerie

"Jestliže se zcela necháš vést upřímnou láskou a hlubokou oddaností ke Kristu, mnohem snadněji k němu přilneš, a daleko svobodněji a s větší pohotovostí budeš sloužit, a tak se podílet na Božím díle spásy.  Se srdcem svobodným a nerozděleným máš celý svůj život zasvětit bezvýhradně Kristu a jeho Církvi.  Stůj tedy pevně ve víře, kterou vyznáváš, žij bez úhony před Bohem a před lidmi. Žij z osobního vztahu ke Kristu, neustále živen modlitbou. Nepřestávej Mu děkovat za všechny dary, kterými tě zahrnul. Buď neúnavným šiřitelem úcty a oddanosti k Panně Marii - Královně nebe a Královně země.  To, co budeš hlásat slovy, hlásej i svými skutky a svým životem, abys zůstal věrohodný a věrný.  Tak bude skrze tebe působit Duch Svatý uprostřed Božího lidu", řekl mimo jiné svěcenci jeho světitel Mons. Jan Vokál.