Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Biskup Jan Vokál v Bruselu


Z Vatikánu , Ze světa
Datum:

Ve čtvrtek 25. 5. jednali v Evropském parlamentu v Bruselu u kulatého stolu zástupci církví, politici Evropské unie a aktéři občanské společnosti.

Tématem jednání byla válka na Ukrajině a přetrvávající bezpečnostní výzvy ve východní části EU. COMECE reprezentoval královéhradecký biskup Jan Vokál, který mimo jiné uvedl: "EU musí kontinentu nabídnout obnovenou strategickou vizi pro stabilitu, spravedlnost a mír". 

Na pozadí pokračující brutální vojenské agrese Ruska proti Ukrajině a další nestability na východních hranicích EU diskutovali účastníci akce pořádané COMECE (Komise biskupských konferencí Evropské unie), kterou hostila poslankyně Evropského parlamentu Miriam Lexmannová, o úloze EU při úsilí o trvalý mír v regionu.

Mezi účastníky byli i členové komise COMECE pro vnější vztahy EU, jejíž nově zvolený předseda, Mons. Jan Vokál, delegát při COMECE za Českou biskupskou konferenci, uvedl: "Nespravedlivá a nelidská vojenská agrese Ruské federace proti Ukrajině přinesla nejen strašlivé utrpení nevinným lidem na Ukrajině, ale také otřásla celou bezpečnostní architekturou v Evropě i mimo ni".  V návaznosti na slova papeže Františka, která nedávno pronesl na shromáždění biskupů EU v březnu 2023, biskup Vokál apeloval rovněž na vypracování "evropské mírové strategie" a vyzval EU, aby nabídla "obnovenou strategickou vizi stability, spravedlnosti a míru, zakotvenou v silném hodnotovém základě a s respektem k lidské důstojnosti v jejím jádru". Vzhledem k probíhající válce na evropské půdě a žádosti Ukrajiny, Moldavska a Gruzie o budoucí členství v EU získává rozšíření EU opět strategický význam pro mír a prosperitu v našem regionu. "Uznávajíce rozmanitost zemí a jejich svobodnou volbu," pokračoval Mons. Vokál, "by těm, kteří usilují o užší vazby s Evropskou unií nebo dokonce o budoucí členství, mělo být umožněno vydat se touto cestou".

Kulatého stolu v Evropském parlamentu se zúčastnil také páter Ihor Šaban, vedoucí ukrajinské řeckokatolické komise pro mezináboženský dialog a ekumenické záležitosti, který vyjádřil vděčnost za solidaritu EU vůči Ukrajině a jejímu trpícímu lidu a zároveň vyzval k pokračující jednotě v této podpoře. 

V souvislosti s touto událostí zprostředkovala COMECE řadu bilaterálních setkání mezi P. Šabanem a zástupci Evropské komise a Evropské služby pro vnější činnost. Tato setkání byla příležitostí k výměně informací "z první ruky" o situaci na místě a k výměně názorů na konkrétní způsoby podpory ze strany EU. 

Aktivita s názvem "Válka na Ukrajině a přetrvávající bezpečnostní výzvy ve východním sousedství EU - na cestě k trvalému míru a evropské integraci" navazuje na pokračující akce a iniciativy COMECE v rámci solidarity s Ukrajinou a s ohledem na podporu trvalého míru v Evropě.