Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Biskup Jan Vokál k nadcházející prezidentské volbě


Z diecéze , Česko
Datum:

K aktuální situaci ve společnosti se s ohledem na blížící se 2. kolo volby prezidenta ČR vyjádřil diecézní biskup Jan.

Bratři a sestry v Kristu, 

            v čase voleb, jejichž výsledek může po léta významně ovlivňovat atmosféru v naší společnosti, bych Vás chtěl vyzvat k odpovědnému a uvážlivému přístupu ke správě věcí veřejných, tedy k využití volebního práva a k volbě toho z kandidátů, o němž jste přesvědčeni, že má blíže k duchu Pravdy, pokoje a smíření.  

            Postavme se prosím naopak pokusům o pragmatické rozeštvávání společnosti, rodin a blízkých, postavme se lžím, manipulacím a šíření strachu.  

            V encyklice Frattelli tutti Svatý otec František varuje před užíváním strachu jako marketingové zbraně ze strany mocných. „Nejúčinnější způsob, jak ovládat druhé a postupovat dopředu bez ohledu na kohokoli, je rozsévat beznaděj, ustavičně zastrašovat, a to i pod rouškou obrany určitých hodnot,“ píše.

            Naším posláním je naopak šířit křesťanskou naději a lásku, ale i najít odvahu postavit se za Pravdu, spravedlnost, úctu k druhému. Jděme proto prosím volit s touto úvahou a svěřme své rozhodnutí našemu Pánu v modlitbě. 

K tomu Vám ze srdce žehnám.

Váš biskup

                                   +Jan Vokál