Biskup Jan: Děkuji všem, kdo se zúčastnili


Z diecéze , Synoda 2021-2023
Datum:

Sál Nového Adalbertina v Hradci Králové zaplnili v sobotu 30. 4. diecézané, kteří se aktivně podíleli na průběhu diecézní části Biskupské synody o synodalitě církve.

Setkáním všechny, včetně diecézního biskupa Jana Vokála, pomocného biskupa Josefa Kajneka a generálního vikáře Mons. Jana Paseku, provedl ThLic. Prokop Brož, Th.D, který diecézní proces koordinoval a podílí se organizačně na průběhu synody i na celonárodní úrovni. „Diecézní synodální proces byl zahájen 17.10. v katedrále Svatého Ducha, následně  faráři coby předsedové pastoračních rad farností určili farní koordinátory. Ti měli za úkol ve farnostech organizovat synodální proces, oslovit moderátory synodálních skupin a koordinovat jejich činnost. Současně byli osloveni všichni kněží a jáhni, aby celý proces podpořili a zapojili se do něj. Postupně se přihlásilo 142 koordinátorů, kteří organizovali synodální proces ve farnostech, v charitách, školách nebo na biskupství“, popsal ve zkratce organizační záležitosti P. Prokop Brož. Tematických skupinek, které vznikly napříč diecézí, bylo mnoho, mezi nimi i netradiční skupina, ve které byli ti, kteří si prošli rozpadem manželství nebo skupina nevěřících manželů od věřících manželek.   

„Synoda nás zastihla v okamžiku, kdy řada z nás nehledí do budoucnosti, žije denní starosti bez větších výzev a nemá se na co těšit. Na druhou stranu mnozí touží, aby církev byla živá, radostná, otevřená, vzácná a významná, aby byla místem, kam se lidé těší a jsou v ní spokojení. Synodní proces vzbudil touhu po dalším oživení farností, které sjednocují různá společenství ve sdílení jedné víry na společné cestě“, stojí v jedné části závěrečného synodálního výstupu za královéhradeckou diecézi. Celým sobotním setkáním se nesla opakovaně slova díků za obrovskou práci, kterou s průběhem synody měli především její koordinátoři. „Ze srdce žehnám každému, kdo se k celému dílu přidal, ale i těm, kdo ještě jakkoliv přispějí“, řekl mimo jiné na sobotním setkání biskup Jan Vokál.

Fotogalerie