Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Bakalářské studium s teologickým zaměřením v Hradci Králové


Z diecéze
Datum:

Již jen pár dní lze podat přihlášku.

Upozorňujeme na možnost přihlášení k bakalářskému kombinovanému (tzv. dálkovému) studiu s teologickým zaměřením, které již před 19 lety připravila v součinnosti s Biskupstvím královéhradeckým Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. Přímo v Hradci Králové tak lze o sobotách (cca desetkrát za semestr) studovat v programu Náboženská výchova. 

Studium programu nabízí nejen základní vysokoškolské vzdělání v katolické teologii, ale doplňuje ho i pedagogicko-psychologickou průpravou. Studium programu je proto vhodné pro katechety i pro ostatní spolupracovníky při farních i dalších pastoračních aktivitách. Výuku hlavních teologických předmětů zajišťují duchovní Královéhradecké diecéze. 

Navazující studium 
Pro zájemce o studium bakalářského programu je též důležité, že po jeho absolvování se jim nabízí možnost navazujícího magisterského studia na Katolické teologické fakultě UK v Praze, Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci i na dalších teologických fakultách. 

Přihlášky 
Přihlášku k bakalářskému studiu je možné podávat do konce března 2023 prostřednictvím internetových stránek Pedagogické fakulty UHK. Informace o přijímací zkoušce i odkaz na elektronickou přihlášku jsou dostupné na: https:// www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/studijni-programy/ nabozenska-vychova-2

Přijímací zkouška 
Přijímací zkouška proběhne v květnu či červnu 2023 ve formě pohovoru, který bude zaměřen na otázky související s motivací ke studiu, s představami o náplni teologického studia a s dalšími předpoklady, ke kterým lze počítat i aktivní zapojení do života farnosti. Doporučujeme uchazečům, aby si k vlastnímu přijímacímu pohovoru s sebou opatřili doporučení ke studiu od duchovního správce. 

Pozornosti zájemců o prezenční i kombinované studium s etickou, religionistickou, filozofickou, kulturně-antropologickou a pedagogicko-psychologickou náplní doporučujeme studijní program Transkulturní komunikace. 

Další informace 
Další informace týkající náplně studia či přijímací zkoušky rád poskytne garant studijního programu doc. Jan Hojda, Th.D. (tel. 777 118 587; e-mail: jan. hojda [at] uhk.cz).