Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Apoštolský nuncius připomněl zaniklé litomyšlské biskupství


Z diecéze
Datum:

Před 680 lety bylo založeno biskupství v Litomyšli.

Fotogalerie

 J.Exc. Mons. Jude Thaddeus Okolo, apoštolský nuncius v České republice, celebroval v neděli 28.4. v litomyšlském proboštském a kapitulním kostele Povýšení sv. Kříže slavnostní výroční mši svatou. Tu doprovodil zpěvem gregoriánského chorálu jeden z nejlepších souborů svého druhu vůbec, Schola gregoriana pragensis pod vedením Davida Ebena, a to s repertoárem z doby vzniku biskupství v Litomyšli.

Na svátek Povýšení sv. Kříže 14. září se v kapitulním a proboštském chrámu v Litomyšli tradičně slavní titulární slavnost kostela s litomyšlskými kanovníky. Nejinak tomu bude v letošním roce, kdy bude navíc hlavním celebrantem bývalý titulární biskup litomyšlský Mons. Pavel Konzbul. Zároveň si při této bohoslužbě připomeneme prvního litomyšlského titulárního biskupa Mons. Jaroslava Škarvadu, který se narodil přesně před 100 lety, 14. září 1924.

Ve dnech 17.–18. října se v zámeckém pivovaru v Litomyšli uskuteční velmi prestižní akce, vědecká konference s názvem Ex superne providencia maiestatis, kde k tématu litomyšlského biskupství v jeho historické i současné perspektivě promluví přední odborníci z vědecké oblasti. Konferenci pořádá Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. ve spolupráci s litomyšlským proboštstvím a pod záštitou Romana Línka, hejtmana Pardubického kraje a Daniela Brýdla, starosty Města Litomyšl.

Součástí připomínky výročí bude také celá řada drobnějších akcí, mezi nimiž uveďme přednášku o litomyšlském biskupství pro (nejen) litomyšlskou veřejnost, kterou prosloví znalec daného tématu a odborný pracovník AV ČR Vojtěch Večeře. V badatelně Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli bude po celý rok ke zhlédnutí soubor nedávno restaurovaných listin litomyšlského biskupství vč. krásných původních biskupských pečetí. Další drobnou připomínkou bude skromná panelová výstava o litomyšlském biskupství v kostele Povýšení sv. Kříže nebo třeba zveřejnění zásadně přepracovaného a rozšířeného hesla na české Wikipedii. Výročí si budou hravě připomínat také ti nejmladší litomyšlští farníci na hodinách náboženství, jejichž výstupem bude venkovní instalace společných dětských prací o biskupství v Litomyšli.

Vydání buly Ex superne providencia maiestatis papežem Klimentem VI. 30. dubna 1344 znamenalo vyvrcholení politické snahy Jana Lucemburského, a především jeho syna Karla, pozdějšího krále a císaře Karla IV., o vymanění české církve z vlivu arcibiskupství v německé Mohuči. Touto listinou bylo jednak pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství, jednak vzniklo zcela nové biskupství ve východočeské Litomyšli, která již tehdy představovala významné náboženské centrum. Tato nová diecéze neměla dlouhého trvání, fakticky zanikla již v době husitských válek, přesto se v jejím čele vystřídalo několik osob zvučných jmen jako třeba Jan ze Středy, Albert ze Šternberka či Jan Železný. Biskupství bylo v 70. letech 20. století papežem Pavlem VI. obnoveno jako titulární a je udělováno biskupům bez vlastní diecéze.


Další zprávy

Z diecéze

Králický klášter se opět zaskví v celé své kráse

Areál na Hoře Matky Boží u Králík čeká rozsáhlá obnova.
Z diecéze, Ze světa

Diecéze měla zastoupení na Katolických dnech v Německu

Motto pro letošní ročník znělo: Pokojným lidem patří budoucnost.
Z diecéze

Zkoušky účastníků animátorského kurzu

Na Vesmíru složili zkoušky noví animátoři mládeže.